ขั้นตอนการเป็นนักเขียนมืออาชีพ

งานเขียนบทความ คือ งานถ่ายทอดเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร หรือ เนื้อหาสาระในเรื่องต่างๆให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยง่าย โดยผ่านตัวอักษร ภาษาหรือถ้อยคำที่ผู้เขียนต้องการสื่อความหมายลงไป นักเขียนบทความหลายคน อยากให้บทความดูดีมีคุณภาพ แต่ไม่สามารถใช้ภาษาที่สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้เลย อาจเป็นเพราะจริงจังกับงานเขียนหรือใช้คำเชิงในวิชาการมากเกินไป ทำให้การสื่อสารที่ออกมานั้นติดขัด และทำให้งานเขียนของเราดูไม่เป็นมืออาชีพสักทีวันนี้ 1000 content มีขั้นตอนสู่ความเป็นนักเขียนมืออาชีพมาฝากกัน

อย่ากังวลในสิ่งที่เขียน  งานเขียนถ้าเรามีความกังวลในบทความที่จะเขียนลงไป อาจจะทำให้งานั้นเขียนออกมาได้ไม่มี หรือ อาจจะทำให้เราขาดความมั่นใจ ฉะนั้นจงเชื่อว่าสิ่งที่เราถ่ายลงไป คือ สิ่งที่เราอธิบายได้ถูกต้องและได้ศึกษาหาข้อมูลมาเพียงพอแล้ว

คิดหัวข้อเรื่องก่อนที่จะเขียน การหาหัวข้อหรือชื่อเรื่องที่จะเขียน เป็นการสร้างแนวทางของเรื่อง ว่าเราจะอธิบาย หรือ บอกเล่าเรื่องราวใดๆลงไปในบทความ

วางแผนก่อนเขียนบทความทุกครั้ง ทุกครั้งที่ได้หัวข้อในการเขียนมาแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการวางแผนในการเขียน จะต้องวางโครงสร้างของบทความว่าส่วนใดจะพูดถึงก่อน หรือ พูดถึงที่หลัง ถ้าไม่มีการวางแผน อาจจะทำให้บทความของเรา สะเปะสปะวกไปวนมาได้

อย่าพยายามเขียนรวดเดียว งานเขียนบทความถ้าไม่ใช่มืออาชีพหรือมีประสบการณ์ในการเขียนมากนัก ก็อย่าพยายามเขียนให้เสร็จ ควรเขียนแค่ 2-3 หัวข้อเอาไว้ก่อน หลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาเขียนอีกครั้งก็ย่อมได้ จะทำให้หัวสมองเราแล่นมากกว่าพยายามคิดหรือทำให้เสร็จไปเลย

ทิ้งสรุปตอนท้ายเรื่องที่เขียนมา ในส่วนของสรุปจากบทความทั้งหมดนั้น ควรมีไม่ยาวมากนักสัก 2-3 บรรทัดเท่านั้น  และก็สรุปจากเนื้อหาหลักจริงๆ ให้โยงกับหัวข้อที่สร้างขึ้น

 

นี่เป็นขั้นตอนอย่างง่ายสำหรับการเป็นนักเขียนมืออาชีพ  ที่ผู้เขียนสรุปสั้นมาให้ผู้ที่สนใจงานเขียนได้อ่าน การเป็นนักเขียนมืออาชีพไม่จำเป็นต้องมีจำนวนงานเขียนมาก แต่เขียนให้มีคุณภาพและผู้อ่านเข้าใจก็เพียงพอแล้ว
Comments are closed.

LEAVE A REPLY