Loading

มหาวิหารพาร์เธนอน กับความยิ่งใหญ่จากอดีต

Img
Img

เมื่อพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลก เชื่อว่ามหาวิหารพาร์เธนอน น่าจะเป็นหนึ่งในสถานที่ระดับ A List ของใครหลายคนอย่างแน่นอน

มหาวิหารพาร์เธนอน กับความยิ่งใหญ่จากอดีต

มหาวิหารพาร์เธนอน เป็นวิหารโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินอะโครโปลิส ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ตัววิหารสร้างขึ้นในราว 447 ปี ก่อนคริสตกาล โดยการริเริ่มของเพริเดิล เจ้าเมืองเอเธนส์ในขณะนั้นที่ต้องสร้างวิหารเพื่ออุทิศให้กับเทวีอธินาซึ่งถือเป็นเทวีประจำกรุงเอเธนส์  ชื่อของมหาวิหารพาร์เธนอนนั้นสามารถแปลได้ว่า ห้องแห่งเทวีพรหมจารี อันหมายถึงเทวีอธินานั่นเอง

ตัววิหารสร้างขึ้นจากหินอ่อนทั้งหลัง มีความยาวของอาคารถึง 70 เมตร และกว้าง 30เมตร ใช้เสาแบบดอริก แม้ในปัจจุบันจะชำรุดไปมากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงสามารถมองเห็นได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตและแสดงให้เห็นถึงศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อเทวีอธินาได้เป็นอย่างดี

มหาวิหารพาร์เธนอน กับความยิ่งใหญ่จากอดีต

มหาวิหารพาร์เธนอน ถูกใช้งานมาแล้วเป็นเวลายาวนานใน 3 ศาสนาด้วยกัน โดยในยุคเริ่มแรก วิหารแห่งนี้ยังคงสภาพความเป็นวิหารแห่งเทวีอธินาอยู่ ตราบจนศาสนาคริสต์ได้เข้ามามีบทบาทเหนือดินแดนนี้ มหาวิหารพาร์เธนอนจึงถูกเปลี่ยนเป็นโบสถ์คริสต์ จนกระทั่งเมื่อจักรวรรดิออตโตมันเข้ายึดกรุงเอเธนส์ในปี ค.ศ. 1456 มหาวิหารก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่าในศาสนาอิสลาม  ในยุคหลังจากนั้น ไม่ว่าฝ่ายใดจะขึ้นมาเป็นใหญ่เหนือกรุงเอเธนส์ มหาวิหารพาร์เธนอนแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมแล้วถูกเปลี่ยนเป็นศาสนสถานตามแต่ผู้มีอำนาจในขณะนั้นจะนับถือ รวมถึงยังมักตกเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายศัตรูด้วย ดังเช่นในยุคสมัยหนึ่งที่วิหารแห่งนี้ถูกระเบิดจากฝ่ายศัตรูจนเกิดความชำรุดเสียหายมาก

มหาวิหารพาร์เธนอน กับความยิ่งใหญ่จากอดีต

ล่าสุดในปี ค.ศ.2004 มหาวิหารพาร์เธนอนก็ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยรัฐบาลกรีซ เพื่อรองรับการเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศกรีซได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ทำให้ตัวมหาวิหารกลับมามีสภาพดี สามารถสังเกตรายละเอียดต่าง ๆ ได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

มหาวิหารพาร์เธนอน กับความยิ่งใหญ่จากอดีต

มหาวิหารพาร์เธนอน จึงเป็นตัวสะท้อนความเชื่อมั่น ความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิกรีก-โรมัน ด้วย  ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงทำให้มหาวิหารพาร์เธนอน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530

จากรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาข้างต้น จึงนำมาเป็นข้อสรุปที่ว่า มหาวิหารพาร์เธนอน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของจักรวรรดิกรีก-โรมัน นักท่องเที่ยวท่านใดที่มีความสนใจอยากจะท่องเที่ยวและศึกษาความรุ่งเรืองในอดีตของจักรวรรดิกรีก ไม่ควรพลาดการไปเยี่ยมชมมหาวิหารพาร์เธนอนด้วยประการทั้งปวง

Leave a Comment