เคล็ดลับการเขียนบทความให้ทำเงิน

การเขียนบทความเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนั้นไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปนัก แต่ทั้งนี้อาจจะต้องใช้ความตั้งใจและพยายามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการ รับเขียนบทความ ให้ทำเงินนั้นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.มีความตั้งใจในการเขียน

การเขียนบทความอย่างตั้งใจจะทำให้บทความที่ได้เป็นบทความที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับวิธีการเขียนบทความอย่างตั้งใจจะต้องมีการฝึกฝนอย่างยาวนาน พร้อมกันนั้นก็ยังต้องอ่านแหล่งที่มาของบทความหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ได้บทความที่มากไปด้วยเนื้อหาสาระ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจกับบทความและให้ราคาที่สูงกว่าเดิม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีนักเขียนบทความจำนวนมาก แต่ผู้ รับเขียนบทความ ก็ไม่ต้องกังวลสักเท่าใดนัก หากตนเองมีความตั้งใจในการเขียนบทความมากพอ ในไม่ช้าก็จะเป็นที่รู้จักและมีผู้ว่าจ้างหลายๆ งาน จนสามารถทำเงินจากการเขียนบทความได้

2.เขียนบทความราคาไม่แพง

การ รับเขียนบทความราคาถูก คือกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งที่จะพานักเขียนบทความก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักเขียนบทความให้ทำเงินได้ โดยเน้นการเขียนในปริมาณมากและกำหนดอัตรา รับเขียนบทความ ราคา ไม่แพงนัก เมื่อมีลูกค้าจ้างมากขึ้นก็จะทำให้การสร้างเงินจากการรับเขียนบทความไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป

3.เขียนบทความหลากหลายสไตล์

การเขียนบทความในหัวข้อจำกัดนั้นจะทำให้กลุ่มลูกค้าแคบลง และทำให้พลาดโอกาสในการรับงานหลากหลายหัวข้อไปได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้หากต้องการทำเงินจากการเขียนบทความ นักเขียนควรรับเขียนทุกหัวข้อและทุกสไตล์แม้แต่หัวข้อที่ไม่เคยทำก็ตามที ผู้เขียนควรคิดเสมอว่าความรู้สามารถหาได้ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ซึ่งการเขียนบทความหลากหลายสไตล์ยังเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นอีกด้วย

4.เขียนบทความภาษาอังกฤษ

หากผู้เขียนพอมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่บ้างควร รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ เนื่องจากบทความภาษาอังกฤษสามารถทำเงินได้มากกว่าบทความภาษาไทย นอกจากนี้หากมีความเชี่ยวชาญมากพอผู้เขียนยังสามารถใช้เวลาที่น้อยกว่าการเขียนบทความภาษาไทยอีกด้วย ดังนั้นการเลือกเขียนบทความให้ทำเงินไม่จำกัดเฉพาะบทความภาษาไทยเท่านั้น แต่หมายถึงการเขียนบทความภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากบทความภาษาอังกฤษสามารถใช้ได้หลายๆ เว็บไซต์ และสามารถใช้ในการเผยแพร่ในเว็บไซต์ต่างประเทศได้

5.ส่งงานตรงเวลา

การส่งงานตรงเวลาจะทำให้ผู้ว่าจ้างประทับใจและจ้างนักเขียนในครั้งต่อไป จนเป็นที่มาของการทำเงินจากการเขียนบทความนั่นเอง

การเขียนบทความที่ดีจะต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังควรให้ประโยชน์กับผู้อ่านในด้านต่างๆ อีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการให้บทความของตนทำเงินอย่างยั่งยืน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น เพื่อให้ได้บทความที่ดีและมีประโยชน์และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ว่าจ้าง
เคล็ดลับการเขียนบทความสายคุณภาพให้ถูกใจผู้อ่าน

การเขียนบทความและอาชีพ รับเขียนบทความ นับเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันอย่างยิ่ง เนื่องจากในกลุ่มผู้รักงานเขียนนั้นได้ก้าวเข้าสู่วงการของคอนเทนต์อย่างเต็มตัวพร้อมๆ กับที่โลกดิจิตอลได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เห็นได้จากการที่แอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่าง Facebook ที่ได้เข้ามาเปิดสำนักงานในไทยก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยรักการใช้อินเตอร์เน็ตมากเพียงใด แต่ในฐานะของผู้ผลิตคอนเทนต์ให้นักอ่านได้อ่าน ย่อมต้องการให้บทความถูกใจผู้อ่านอย่างแน่นอน และเทคนิคการเขียนบทความสายคุณภาพให้ถูกใจนักอ่านมีดังนี้

1.เขียนในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนบนโลกโซเชียล

ไม่สำคัญว่าคนส่วนใหญ่บนโลกจริงจะสนใจเรื่องใด แต่สิ่งที่ผู้ รับเขียนบทความ จะต้องสนใจมากที่สุดคือเรื่องของกระแสความสนใจในโลกโซเชียล ที่สำคัญนักเขียนบทความจะต้องรู้ข่าวสารให้รวดเร็วมากกว่าคนอื่นๆ เพื่อที่จะนำข่าวมาเขียนเป็นกระแสได้อย่างทันเหตุการณ์นั่นเอง ทั้งนี้การเขียนบทความในเรื่องที่เป็นกระแส ผู้เขียนควรทำใจด้วยว่าหากทราบข่าวช้ากว่าคนอื่นก็ไม่ควรเขียนบทความนั้นๆ เนื่องจากกระแสบนอินเตอร์เน็ตเกิดเร็วและจบเร็วนั่นเอง

2.เขียนบทความโดยอ้างอิงจากต่างประเทศ

การเลือกเว็บไซต์จากต่างประเทศมาเป็นแหล่งอ้างอิงจะทำให้นักเขียนได้บทความที่สดใหม่และมีคุณภาพมากกว่าบทความที่รีไรท์จากแหล่งเดิมๆ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในประเทศไทย ทั้งนี้การเขียนบทความที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนั้นจะช่วยให้นักเขียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งหากนักเขียนมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแล้วในไม่ช้าก็จะสามารถ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างรายได้มากกว่าเดิม

3.เขียนในหัวข้อที่น่าสนใจ

การเขียนบทความที่ดีที่สุดคือการเลือกเขียนหัวข้อที่น่าสนใจ โดยอาจจะเริ่มจากการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจก็ได้เช่นกัน เนื่องจากชื่อเรื่องที่ดึงดูดใจจะทำให้ผู้อ่านต้องการอ่านบทความต่อไปจนจบ ซึ่งเทคนิคการตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจผู้เขียนสามารถหาแรงบันดาลใจด้วยการอ่านหัวข้อบทความในนิตยสารและฝึกคิดหัวข้อด้วยตนเอง ในไม่ช้าก็จะคิดบทความที่หัวข้อน่าสนใจได้อย่างแน่นอน

4.เขียนเกริ่นนำให้น่าสนใจ

การเขียนส่วนเกริ่นนำให้น่าสนใจเป็นสิ่งที่นักเขียนบทความไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้ผู้เขียนควรให้ความตั้งใจกับการเขียนบทความมากที่สุด แม้ว่าจะ รับเขียนบทความ ราคา เท่าใดก็ตาม ซึ่งหากนักเขียนบทความ รับเขียนบทความราคาถูก ก็ไม่ควรเอาใจใส่ในบทความน้อยตามราคาลงไปด้วย

ทั้งนี้หากนักเขียนบทความนำหลักการดังกล่าวไปใช้อย่างครบถ้วนและตั้งใจปฏิบัติตาม ในไม่ช้าก็จะสามารถสร้างสรรค์บทความสายคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องและการเขียนบทความก็จะถูกใจนักอ่านอย่างแน่นอน
เคล็ดลับการเขียนบทความให้มีผู้ชื่นชอบ

การเขียนบทความที่ดีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด แต่ทว่าอาจจะต้องใช้ความตั้งใจและพยายาม พร้อมกันนั้นก็ต้องหาเทคนิคในการเขียนบทความให้มีคนชื่นชอบ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า และสร้างรายได้จากอาชีพ รับเขียนบทความ อย่างยั่งยืนอีกด้วย สำหรับเคล็ดลับการเขียนบทความให้มีผู้คนชื่นชอบมีดังต่อไปนี้

1.เขียนเรื่องราวในกระแส

การเขียนเรื่องราวที่อยู่ในกระแสจะช่วยให้มีคนติดตามบทความที่ผู้เขียนได้เขียนมากกว่าเดิม เนื่องจากว่าการเลือกเขียนบทความที่มีผู้คนสนใจจะทำให้มีผู้คลิกเข้าไปอ่านได้ง่ายขึ้น แต่การจะเขียนเรื่องในกระแสผู้เขียนอาจต้องเป็นคนที่ทันข่าวสารอยู่บ้างโดยอาจเลือกแหล่งข้อมูลเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศที่มีหัวข้อน่าสนใจ ดีกว่าจะเลือกหัวข้อที่มีผู้ได้เขียนไว้ในภาษาไทยอยู่แล้วซึ่งอาจจะทำให้ผู้คนมีความสนใจในบทความลดน้อยลงกว่าเดิม

2.รับเขียนบทความราคาถูก

การเขียนบทความในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเขียนบทความ จะทำให้ลูกค้าสนใจที่จะติดต่อเข้ามาจ้างให้เขียน ทั้งนี้หลักการตั้งราคาไม่ควรต่ำกว่าราคามาตรฐานมากนักเพราะอาจจะทำให้ไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป แต่ทั้งนี้การ รับเขียนบทความ ราคา ถูกควรอยู่พิจารณาค่าต้นทุนไว้บ้างเพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนหรือเหนื่อยจนเกินไป

3.รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ

การเขียนบทความภาษาอังกฤษจะทำให้ลูกค้าชื่นชอบและติดต่อเข้ามามากกว่าเดิม เนื่องจากการผู้ รับเขียนบทความ ในภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีจำนวนไม่มากเท่าใดนัก หรืออาจจะมีการตั้งราคาที่สูงจนเกินไป หากผู้เขียนบทความสามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษได้ ควรทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้าติดต่อเข้ามามากยิ่งขึ้น ซึ่งหากเขียนบทความภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะนำเสนอบทความภาษาไทยให้ลูกค้าได้ลองอ่าน เพราะลูกค้าอาจจะชื่นชอบสำนวนภาษาไทยก็ได้

4.ไม่ใช้คำแสลง

การใช้ศัพท์วัยรุ่นหรือศัพท์แสลงจะทำให้บทความขาดความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้บทความยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ในทุกเว็บไซต์อีกด้วย ผู้เขียนจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ในอินเตอร์เน็ต เช่น จุงเบย ฟิน เป็นต้น ยกเว้นแต่จะใช้เป็นการยกตัวอย่างสำหรับการใช้คำที่ผิด

5.ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน

ผู้เขียนควรฟังคำสั่งว่าลูกค้าต้องการสิ่งใดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน โดยไม่ควรทำนอกเหนือคำสั่งหรือทำเกินคำสั่ง เพราะอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและหมดความเชื่อถือได้อีกด้วย ทั้งนี้ก่อนจะเขียนบทความควรสอบถามลูกค้าให้แน่ใจ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ส่วนใหญ่แล้วความผิดพลาดเกิดจากการไม่ได้ตกลงก่อนเขียนหรือสอบถามไม่ครบถ้วนนั่นเอง

หากผู้เขียนบทความสามารถทำได้ตามหลักการข้างต้น ในไม่ช้าก็จะเป็นนักเขียนบทความมืออาชีพที่มีลูกค้าชื่นชอบและจ้างงานสม่ำเสมออย่างแน่นอน

 
Comments are closed.

LEAVE A REPLY