3.ข้อห้ามหลักสำหรับนักเขียนบทความ

ทุกอาชีพต่างมีกฎระเบียบแบบแพลนในการทำงานของแต่ละอาชีพนั้นๆ นักเขียนบทความก็เช่นเดียวกัน สำหรับข้อห้ามของนักเขียนบทความ มี 3 ข้อหลักคือ

  1. อย่า copy บทความส่ง/ไม่ว่าจะเป็นงานแบบใด นักเขียนทุกคนห้าม คัดลอกหรือ copy งานเขียนของคนอื่นส่งโดยเด็ดขาด
  2. อย่าเขียนวกไปวนมา/การเขียนบทความที่วกไปวนมา หรือ บทความอ่านแล้วไม่ได้ใจความเหล่านี้ จะทำให้ผู้อ่านนั้นสับสน ไม่เข้าใจในสิ่งที่นักเขียนนำเสนอ อีกทั้งยังทำให้บทความดูน่าเบื่ออีกด้วย
  3. อย่าสะกดคำผิด หรือ เขียนผิด/ ถึงแม้จะอยู่กับตัวอักษรทุกวัน บางวันเขียนบทความมากมาย ก็อาจจะมีผิดพลาดในงานเขียนได้ ฉะนั้นก่อนส่งงานนักเขียนบทความควรตรวจทานดูอีกครั้งก่อนส่ง เพราะถ้าคำไหนสะกดผิดหรือใช้ผิด ความหมายในการสื่อสารก็จะผิดตามไปด้วย ทำให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

ถ้านักเขียนคนใดทำได้ครบ 3 ข้อรับรองว่างานเข้ามาอย่างไม่ขาดแน่นอน
Comments are closed.

LEAVE A REPLY