Loading

ตู้เย็นอัจฉริยะและอุปกรณ์แจ้งเตือนอาหารหมดอายุ

Img
Img

ตู้เย็นในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีในการผลิตที่ล้ำสมัย ทำให้ตู้เย็นมีฟังค์ชั่นในการใช้งานที่มากขึ้น มีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย เช่น ผลิตน้ำแข็งได้ทันทีไม่ต้องแช่ในฟรีซเหมือนสมัยก่อน กดน้ำเย็นได้โดยไม่ต้องเปิดตู้เย็น เป็นต้น

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

ตู้เย็นอัจฉริยะและอุปกรณ์แจ้งเตือนอาหารหมดอายุ

ยืดระยะเวลาการเก็บอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น

มีความเชื่อเรื่องการเก็บอาหารในตู้เย็นว่า จะไม่บูด ไม่เสีย แท้ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะตู้เย็นมีหน้าที่เพียงยืดระยะเวลาการเก็บอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น แต่ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้อาหารนั้นไม่เสีย อาหารที่เน่าเสียนอกจากวิธีการเก็บแล้ว ความบ่อยครั้งในการปิดเปิดตู้เย็นยังมีผลให้อาหารที่แช่ในตู้เสียเร็วขึ้นเพราะอุณหภูมิตู้เย็นที่ไม่คงที่จากการปิดเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ นั่นเอง

ตู้เย็นอัจฉริยะและอุปกรณ์แจ้งเตือนอาหารหมดอายุ

ตู้เย็นอัจฉริยะแจ้งเตือนอาหารหมดอายุ

เคยไหมที่แช่ของในตู้เย็นจนอาหารหมดอายุ เคยไหมที่แช่ผัก ผลไม้จนเน่าคาตู้ เพราะลืมไปว่าแช่ของเหล่านี้ไว้ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะปัจจุบันตู้เย็นมีนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ เมื่อมีของใกล้หมดอายุจะมีการเตือนให้รู้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้มากขึ้น

ตู้เย็นอัจฉริยะและอุปกรณ์แจ้งเตือนอาหารหมดอายุ

แม้ว่าจะมีนวัตกรรมการแจ้งเตือนอาหารหมดอายุแล้วก็ตาม เราก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องมีการเคลียร์ของในตู้เย็นทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการสะสมเชื้อรา หรือแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจากการเก็บอาหาร ตู้เย็นจะได้โล่ง สะอาดตาและไม่เปลืองไฟด้วย

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

Leave a Comment