รีไรท์บทความคืออะไร
คือการนำข้อมูลมาเขียนเรียบเรียงใหม่ โดยอาศัยสำนวนการเขียนของเรา

การรีไรท์บทความที่ดี
1. ข้อมูลต้องเยอะกว่าต้นฉบับ
(นี่คือข้อได้เปรียบของการรีไรท์ เพราะเราได้ศึกษาข้อมูลมาจากหลายที่ เราจึงมีข้อมูลมากกว่า)
2. ต้องลงลึกได้มากกว่า
(เมื่อข้อมูลเยอะ เราก็สามารถเจาะประเด็นได้ดีขึ้น การรีไรท์ที่ดีอย่าน้ำท่วมทุ่ง
คัดเฉพาะข้อมูลเด็ด ๆ และใหม่ ๆ เป็นประโยชน์มาเขียน)
3. ต้องมีเอกลักษณ์
(นักเขียนแต่ละท่านจะมีสำนวนการเขียนเป็นของตัวเอง สำนวนนี้เปรียบเสมือนทำนองเพลง
ทั้ง ๆ ที่เป็นเพลงเดียวกันแต่บางคนบรรเลงออกมาหนักแน่นดุดัน บางคนอ่อนโยนพริ้วไหว
มันคือเสน่ห์ของความแตกต่าง)
4. ต้องครอบคลุม
(ผู้อ่านต้องได้เนื้อความทั้งหมดที่ต้องการจากบทความของคุณ ง่าย ๆ ก็คือต้องต้อบข้อสงสัยในใจของผู้อ่านได้ทั้งหมด)

หาข้อมูลจากไหน
อากู๋เลยค่ะ ค้นหาด้วยคีย์เวิดหลัก อย่าศึกษาข้อมูลจากเว็บเดียวให้หาหลาย ๆ เว็บมาประกอบกัน เพื่อความครอบคลุมของเนื้อหา

ได้ข้อมูลแล้วทำอะไรต่อ
อ่านค่ะ สักหนึ่งรอบก่อน อ่านข้อมูลทั้งหมดที่หามาได้ เก็บสาระสำคัญหลัก ๆ ไว้ในหัว
จับสาระสำคัญนั้นมาวิเคราะห์เป็นประเด็น ทำเป็นหัวข้อย่อย ๆ จะได้ง่ายต่อการเขียน ทำให้เขียนได้เร็วขึ้น ไม่หลงประเด็น

เช่น เขียนเรื่องการปลูกพริก เราก็อ่านข้อมูล 1 รอบก่อน
ข้อมูลที่เราอ่านมาจากหลายเว็บด้วยกันมีทั้งประเด็นที่เหมือนกันและไม่เหมือนกัน
เอาประเด็นทั้งหมดที่ได้มาสรุปเป็นหัวข้อย่อย ๆหัวข้อที่เหมือนกันก็ยุบเป็นหัวข้อเดียวกันซะ คนอ่านไม่ชอบอ่านอะไรยาว ๆ
เขียนหัวข้อย่อย ๆ ลงในกระดาษ เตรียมไว้ หรือพิมพ์รอไว้ใน Microsoft Word เลยก็ได้
ตัวอย่าง
การปลูกพริก
…………………………………… (เว้นที่ไว้ใส่บทนำ)
พันธุ์พริกยอดนิยม (หัวข้อย่อย 1)
…………………………………………..
การขยายพันธุ์พริก (หัวข้อย่อย 2)
………………………………………….
การเก็บเกี่ยว (หัวข้อย่อย n…..)
………………………………………….
…………………………(เว้นที่ว่างไว้ใส่สรุป)

*** โดยทั่วไปบทความจะมี 3 ย่อหน้าหลักด้วยกันคือ 1.บทนำ 2.เนื้อหา 3.สรุป
1. บทนำเกริ่นให้อยากอ่าน
2. เนื้อหาตีแผ่ให้รู้ลึก
3. สรุปย้ำประเด็นสร้างความประทับใจก่อนจาก

ปกติแล้วจะมีมาตรฐานการเขียนดังนี้คือ

เกริ่นนำ ประมาณ 4-5 บรรทัด

ย่อหน้า 1 (เนื้อหา) ประมาณ 4-5 บรรทัด หากมีหัวข้อก็ให้ใส่หัวข้อก่อนแล้วค่อยขึ้นย่อหน้า

ย่อหน้า 2 (เนื้อหา) ประมาณ 4-5 บรรทัด หากมีหัวข้อก็ให้ใส่หัวข้อก่อนแล้วค่อยขึ้นย่อหน้า

ย่อหน้า 3 (เนื้อหา) ประมาณ 4-5 บรรทัด หากมีหัวข้อก็ให้ใส่หัวข้อก่อนแล้วค่อยขึ้นย่อหน้า

สรุป ประมาณ 4-5 บรรทัด

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่นี่