การส่งงานและค่าจ้าง

 1. การส่งงาน มีกำหนดส่งภายใน 1 วันนับจากวัน เวลาที่สั่งงาน หรือแล้วแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นเป็นเฉพาะงานไป
 2. การชำระเงิน จะชำระเงินผ่านระบบ ธนาคารกสิกรไทย ขอให้นักเขียนเปิดบัญชีเพิ่มเติมถ้ายังไม่มี โดยจะชำระเมื่อยอดครบ 1,000 บาท ขึ้นไป
 3. การมอบหมายงาน จะทำผ่านตารางในโปรแกรมของทาง 1000content ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจ่ายงานนักเขียน
 4. การหยุดงาน หากนักเขียนไม่ได้รับงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 วัน ทางเราสงวนสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะชำระเงินคงค้างให้ทั้งหมด
จำนวนคำค่าจ้าง
300 คำ45 บาท
500 คำ75 บาท
1000 คำ150 บาท


*ค่าจ้างอาจจะมี +/- ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน


แนวทางการทำงานที่ดี

 1. ต้องเขียนงานขึ้นมาใหม่ ห้ามก๊อปปี้มาจากที่อื่นหรือเว็บอื่น ๆ หากพบว่ามีข้อความซ้ำในสาระสำคัญ จะส่งคืนให้แก้ไขใหม่ทั้งชุด หากพบบ่อยครั้งจะงดมอบงานให้หรือไม่จ้างต่อได้
 2. ตั้งชื่อเรื่องบทความให้ดูน่าสนใจ เห็นแล้วอยากอ่านต่อ และมีคำสำคัญหรือ Keyword เป็นส่วนหนึ่งในชื่อบทความนั้น
 3. เนื้อหาทั้งบทความต้องมีความตรงประเด็น มุ่งไปที่ Keyword ที่กำหนดให้ อ่านตัวอย่างได้ที่ http://www.1000com/example1/
 4. ไม่เขียนเกริ่นนำยาวเกินจำเป็น ไม่เขียนวกวนไปมา หรือย้ำประเด็นเดิม
 5. ถ้าไม่ระบุสไตล์การเขียน ให้เขียนแบบทางการมาตรฐาน โดยไม่มีการแทนตัวตน เช่น ผม ดิฉัน ครับ ค่ะ ไม่ใช้คำที่เฉพาะกลุ่มหรือเป็นภาษาพูด เช่น อย่างงี้ อย่างงั้น
 6. เว้นวรรคเหมาะสม ไม่เว้นบ่อยเกินไป / ไม่พิมพ์ติด ๆ กันเกินไป
 7. โดยทั่วไป สมมติว่า 1 บทความแบบ 500 คำ ควรเว้นย่อหน้าประมาณ 5 ย่อหน้า รวมส่วนนำและส่วนสรุป กด TAB ทุกครั้งที่ขึ้นย่อหน้าใหม่
 8. หากนักเขียนติดขัดปัญหา ติดเรียน ติดงานประจำ ติดสอบ สามารถคุยกันได้ตามเหตุผล อย่าเงียบหายไปเฉย ๆ โดยไม่บอกกล่าวกันก่อน หรือติดต่อไปแล้วไม่ติดต่อกลับ ถ้าเลยกำหนดส่ง เราสงวนสิทธิ์ยกเลิกงานที่มอบหมายไป เพราะต้องนำไปให้ผู้อื่นเขียนต่อ

ระดับขั้นนักเขียนของเรา

หากนักเขียนทำงานได้ดีตามลำดับ ทาง 1000content.com จะปรับตำแหน่งนักเขียนให้ดังนี้

JUNIOR เป็นระดับเริ่มต้น สามารถรับงานเขียนได้รอบละ 5 งาน

SENIOR เป็นระดับกลาง สามารถรับงานเขียนได้รอบละ 10 งาน

PROFESSIONAL เป็นระดับสูงสุด สามารถรับงานเขียนได้รอบละ 15 งาน

*สามารถรับงานได้หลายรอบในแต่ละวันหากนักเขียนมีความสามารถทำงานเขียนได้ตามมาตรฐานของทางเรา

**นักเขียนที่มีระดับที่สูงขึ้นจะได้รับงานที่มีเรทราคาสูงขึ้นไปด้วยตามลำดับคละกันไปกับเรทธรรมดา


ก่อนส่งงานมาต้องทำอะไรบ้าง

 1. กด ”ตรวจทาน” ใน Microsoft Word ทุกครั้ง อ่านตรวจทานบทความให้เรียบร้อยด้วยตา เช่น ตัวสะกด ภาษาที่ใช้ สำนวน ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 รอบ งานเขียนที่ดีคือต้องอ่านง่าย รู้เรื่องและน่าสนใจ
 2. นำบทความตนเองไปตรวจสอบที่ http://smallseotools.com/plagiarism-checker/ จะต้องได้ 100% Unique เพื่อประโยชน์ของนักเขียนเอง
 3. ส่งงานโดยอัพโหลดผ่านระบบ

ข้อดีสำหรับนักเขียนที่ส่งงานมีคุณภาพ ส่งตามกำหนดเวลา มีวินัยและความรับผิดชอบต่องาน

 1. งานดีจะอ่านง่าย ทำให้การตรวจจะเร็ว อนุมัติงานไว
 2. มีโอกาสได้รับมอบงานเขียนเพิ่มเติม รวมทั้งงานเขียนอื่น ๆ ที่จะมีเรทพิเศษตามโอกาส

ข้อเสียของงานที่มีข้อผิดพลาดมาก หรือพบว่ามีการ Copy บทความมาจากแหล่งอื่น

 1. ต้องเสียเวลาแก้ไขงานใหม่ การอนุมัติจะต้องเลื่อนออกไปตามกัน
 2. โอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ อาจจะน้อยลง
 3. ถ้าพบว่ามีการผิดหลาย ๆ ครั้งโดยไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจจะงดมอบหมายงานให้หรือไม่จ้างต่อไป

กฎการคัดนักเขียนออกจากการทำงาน

 1. นักเขียนที่ผิดนัดการส่งงาน 2 ครั้งจะถูกพิจารณาให้ยกเลิกการจ้างงาน
 2. นักเขียนที่ทำงานผิดพลาดบ่อยหรือมากเกินไปจนทำให้เกิดความล่าช้าในระบบของทางเรา จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องการยกเลิกจ้างหรือพักการจ่ายงาน
 3. นักเขียนที่นำข้อมูลภายในองค์กรออกไปเผยแพร่ภายนอกจะถูกให้ออกโดยทันที (สงวนสิทธิ์ข้อมูลของ 1000content.com 100%)

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6/10/2559 11:50 น (ปรับอัตราค่าจ้างนักเขียน)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26/01/2559 07:11 น. (เพิ่มเรื่องการหยุดงาน) (ระดับนักเขียน) (กฎการคัดนักเขียนออก)

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18/11/2558 12:45 น. (เปลี่ยนอีเมลส่งงาน)

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30/9/2558 18:45 น.