ข้อมูลเสนอ ทรูไอดี

ค่าบริการเขียนบทความสำหรับงานลงพื้นที่แบบแยกจะมีดังนี้
ราคาเริ่มต้นที่ 3,000-4,000 บาท
สโคปสำหรับราคาเริ่มต้น
– บทความ จำนวน 1 บท (จากหนึ่งสถานที่)
– รูปถ่ายจากมือถือ (จากหนึ่งสถานที่)
ค่าบริการเพิ่มเติมสถานที่ละ 3,000 บาท
*เงื่อนไขในราคาเริ่มต้นจะไม่รวม VAT, ค่าตั๋วผ่านประตู, ค่าที่พักหากต้องค้างคืน (ในกรณีรีวิวที่พัก หากไม่ได้รีวิวที่พักแต่ต้องค้างคืน ทางนักเขียนรับภาระส่วนนี้เอง), ค่าบริการจากสถานที่ท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่าเมนูอาหารที่มีราคาสูง ค่าที่พักโรงแรมที่ราคาสูง ค่าเล่นเครื่องพาราชู๊ต การเหมาลำเรือสปีตโบ็ต เป็นต้น)
**เงื่อนไขในราคาเริ่มต้นนี้จะรวม ค่าเดินทางในจังหวัดนั้น ๆ (หมายถึงสถานที่ภายใน 1 จังหวัด ไม่ข้ามจังหวัด)
***ในกรณีที่ไม่มีนักเขียนอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จะมีค่าเดินทาง 3000 บาท เพิ่มเติมต่อจังหวัด

ค่าบริการเขียนบทความสำหรับงานลงพื้นที่แบบเหมาจ่ายจะมีดังนี้
-ราคาเหมาสำหรับงาน 1 สถานที่/1 จังหวัด ค่าบริการเหมา 4500 บาท (Budget 1000)
50 บท = 225,000 บาท
-ราคาเหมาสำหรับงาน 2 สถานที่/1 จังหวัด ค่าบริการเหมา 7500 บาท (Budget 1500)
50 บท = 375,000 บาท
-ราคาเหมาสำหรับงาน 3 สถานที่/1 จังหวัด ค่าบริการเหมา 10000 บาท (Budget 1500)
50 บท = 500,000 บาท
-ราคาเหมาสำหรับงาน 4 สถานที่/1 จังหวัด ค่าบริการเหมา 11500 บาท (Budget 2000)
50 บท = 575,000 บาท
-ราคาเหมาสำหรับงาน 5 สถานที่/1 จังหวัด ค่าบริการเหมา 13000 บาท (Budget 2000)
50 บท = 650,000 บาท
*รูปถ่ายจากมือถือถ่ายโดยนักเขียนที่ลงพื้นที่ จะมี 2 คนปฏิบัติงาน, ราคายังไม่รวม VAT
**เงื่อนไขในราคาเหมาจะรวมค่าอื่น ๆ เรียบร้อยแล้วตาม Budget ที่แสดง แต่จำเป็นต้องคุยสโคปของงานอีกครั้งก่อนสรุปราคาจริงเนื่องจากบางงานค่าใช้จ่ายหน้างานสูงเกินไป เช่น ค่าเมนูอาหารที่มีราคาสูง ค่าที่พักโรงแรมที่ราคาสูง ค่าเล่นเครื่องพาราชู๊ต การเหมาลำเรือสปีตโบ็ต เป็นต้น
***ในกรณีที่ไม่มีนักเขียนอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ จะมีค่าเดินทาง 3000 บาท เพิ่มเติมต่อจังหวัด

*หากต้องการตากล้องมืออาชีพจะมีค่าบริการเพิ่มเติมเนื่องจากทาง 1000content ไม่มีบริการนี้
3000 บาท สำหรับกลางวัน (ให้เวลา 2-3 ชั่วโมง/รอบ)
5000 บาท สำหรับกลางคืน (ให้เวลา 2-3 ชั่วโมง/รอบ)
ราคาไม่รวมค่าเดินทาง

ขั้นตอนการคิดราคาทั้งแบบแยกและแบบรวม
– ลูกค้าแจ้งสถานที่ที่ต้องการให้ครบ 50 จังหวัด
– ลูกค้าแจ้งกิจกรรมหรือสถานที่ที่ต้องการให้รีวิวครบทุกจังหวัดหรือจะให้ทางเราเสนอก็ได้เช่นกัน
– หากต้องการให้รีวิวร้านอาหารดังหรือร้านอาหารที่มีมูลค่าอาหารสูงจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง (หากเกิน 1000 บาท #ดู budget จากราคาเหมา)
– หากต้องการให้รีวิวกิจกรรมไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้งที่มีมูลค่าสูงจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง (หากเกิน 1000 บาท #ดู budget จากราคาเหมา)
– หากต้องการให้รีวิวโรงแรมที่พักที่มีมูลค่าสูงจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง (หากเกิน 1000 บาท #ดู budget จากราคาเหมา)
*ค่าบริการ/ค่าอาหาร/ค่าที่พัก ที่มีราคาไม่เกิน 1000 บาท (#ดู budget จากราคาเหมา) ในแต่ละสถานที่ จะรวมไปกับค่าบริการแบบเหมา หากไม่ได้รับจ้างแบบเหมาจะคิดค่าบริการตามจริง
**ราคาแบบเหมา หากมีค่าบริการ/ค่าอาหาร/ค่าที่พัก ที่สูงเกิน 1000 บาท (#ดู budget จากราคาเหมา) ในแต่ละสถานที่ จะคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามจริงนอกเหนือจากค่างาน (รวมแล้วต้องไม่เกิน 300 บาทไม่ว่าจะกี่กิจกรรมก็ตามใน 1 งานบทความ)

ขั้นตอนการทำงานบทความแบบลงพื้นที่
– นักเขียนและผู้ช่วยลงพื้นที่ (2 คน) ใช้เวลาจัดเก็บข้อมูล 2-4 ชั่วโมงในแต่ละสถานที่
– เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเขียนจะกลับมาเรียบเรียงบทความให้สมบูรณ์ก่อนจัดส่งงาน
– ใช้เวลาจัดทำ สำหรับงาน 50 บทความ ประมาณ 15-20 วัน (ไม่หยุดวันอาทิตย์ *สามารถตกลงระยะเวลาจัดทำตามความเหมาะสม)
*ตัวอย่างการใช้เวลาในการเก็บข้อมูล เช่น รีวิวร้านอาหารจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวหรือกิจกรรมในร่ม/กลางแจ้ง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ค่าบริการเขียนบทความแบบไม่ลงพื้นที่และซื้อรูปภาพจากเว็บ Stock
– ความยาว 300 คำ 150 บาท ราคาไม่รวมรูปภาพ
– ความยาว 500 คำ 250 บาท ราคาไม่รวมรูปภาพ
– ความยาว 1000 คำ 400 บาท ราคาไม่รวมรูปภาพ
ค่าบริการหารูปจากเว็บท่องเที่ยวอื่น ๆ รูปละ 10 บาท ปกติ 1 บทความจะใช้ 5-10 รูป (จะติดลิขสิทธิ์)
ค่าบริการหารูปภาพจากเว็บ Stock รูปละ 10 บาท (ได้รับลิขสิทธิ์ในการใช้งานรูป *มีข้อห้ามตามสิทธิ์การใช้งาน เช่น ห้ามปริ้น ห้ามทำป้ายโฆษณา ใช้เผยแแพร่ได้เฉพาะในอินเตอร์เน็ตแบบไม่ดัดแปลงรูปภาพ)
ส่วนราคารูปภาพทางลูกค้าชำระตามจริง
อ้างอิงจาก Shutterstock จำนวน 350 รูป/เดือน ราคา US169 เหรียญ
เว็บอื่น ๆ Bigstock, 123RF, Adobe, Eyeem เป็นต้น
แนวทางการเขียนจะเป็นงานรีไรท์บทความจากข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต

ราคาแบบเหมาสำหรับงานบทความแบบไม่ลงพื้นที่ (กรณีใช้รูปจากเว็บ Shutterstock)
1.ราคาแบบความยาว 300 คำ
– ค่าบทความ 150 บาท/บท ค่ารูปจาก Shutterstock จำนวน 169 เหรียญ ได้ 350 รูป ค่าบริการหารูป 10 บาท/รูป
– จำนวน 50 บท เท่ากับ 7500 บาท + ค่ารูป 5967 บาท (คิด 1 เหรียญ = 33 บาท+ VAT7%) + ค่าหารูป 3500 บาท
– ค่าบริการรวมเป็น 16967 บาท
2.ราคาแบบความยาว 500 คำ
– ค่าบทความ 250 บาท/บท ค่ารูปจาก Shutterstock จำนวน 169 เหรียญ ได้ 350 รูป ค่าบริการหารูป 10 บาท/รูป
– จำนวน 50 บท เท่ากับ 12500 บาท + ค่ารูป 5967 บาท (คิด 1 เหรียญ = 33 บาท + VAT7%) + ค่าหารูป 3500 บาท
– ค่าบริการรวมเป็น 21967 บาท
3.ราคาแบบความยาว 1000 คำ
– ค่าบทความ 400 บาท/บท ค่ารูปจาก Shutterstock จำนวน 169 เหรียญ ได้ 350 รูป ค่าบริการหารูป 10 บาท/รูป
– จำนวน 50 บท เท่ากับ 20000 บาท + ค่ารูป 5967 บาท (คิด 1 เหรียญ = 33 บาท + VAT7%) + ค่าหารูป 3500 บาท
– ค่าบริการรวมเป็น 29467 บาท
*ค่าบริการทั้งหมดนี้รวม VAT7% แล้ว

ขั้นตอนการทำงานบทความแบบไม่ลงพื้นที่
– นักเขียนจะค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่
– ใช้เวลาจัดทำ สำหรับงาน 50 บทความ ระยะเวลา 10 วันทำการ (หยุดวันอาทิตย์)

การชำระเงิน
– สำหรับงานค่าบริการที่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท รับชำระก่อนจัดทำ 100%
– สำหรับงานค่าบริการที่ราคาเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป รับมัดจำ 70% ก่อนเริ่มงาน ส่วนที่เหลือชำระหลังส่งงาน

ลิขสิทธิ์งานบทความ
– งานบทความลูกค้าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 100%
– รูปภาพที่นักเขียนถ่ายส่งให้ลูกค้าจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 100% (ยกเว้นรูปที่ซื้อจากเว็บ Stock จะเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์ใช้งานรูปเท่านั้น ห้ามดัดแปลงรูป)

รายละเอียดนักเขียน (รูปจากโปรแกรมนักเขียน 1000content)

 

 

-----------------------------

ตัวอย่างงาน รับเขียนบทความ ในหมวดต่าง ๆ กดเลือกที่นี่


บทความท่องเที่ยว


บทความเรื่องแปลก


บทความธุรกิจ การลงทุน


บทความ HOW TO


บทความโฆษณาสินค้า


บทความสุขภาพ


บทความอาหาร


บทความสัตว์เลี้ยง


บทความเทคโนโลยี


บทความข่าวกีฬา


สามารถดูตัวอย่างบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 1000magazine.com
-----------------------------

...: : สั่งทำบทความ : :...


: ID Line :
@1000content
: TEL :
09-1998-1997
: EMAIL :
cs@1000content.com

เพิ่มเพื่อน