Loading

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญ!

Img
Img

ทวีปอเมริกาใต้ เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมอันรุ่งเรืองเป็นเวลานานมาแล้ว นับตั้งแต่สมัยที่อินเดียนแดงเรืองอำนาจ ตราบจนกระทั่งชาวสเปนได้เข้ายึดดินแดนแถบนี้ หนึ่งในยุคที่ทวีปอเมริกาใต้มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด ก็คือ ยุคที่จักรวรรดิอินคาเรืองอำนาจ

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญของชาวอินคา

พื้นที่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิอินคาซึ่งมีความรุ่งเรืองมากที่สุด คือในพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นของประเทศเปรูและชิลี ในบริเวณนี้มีแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมาก  เชื่อว่าในพื้นที่บริเวณนี้แหล่งโบราณคดีที่ถือว่าเป็น A List สำหรับนักท่องเที่ยวแทบทุกคนที่มาเยือนบริเวณนี้ ก็คือ มาชูปิกชู

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญของชาวอินคา

มาชูปิกชู (Machu Picchu) เป็นซากโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขตภูเขาด้านทิศตะวันออกของเทือกเขาแอนดีส นักวิชาการหลายท่านผู้ทำการศึกษาซากโบราณสถานแห่งนี้ได้สันนิษฐานไว้ว่า ศาสนสถานดังกล่าวน่าจะมีอายุอยู่ในราวศตวรรษที่ 15-16 ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปในราวศตวรรษที่ 18 เมื่อสเปนเข้าโจมตีจักรวรรดิอินคา อีกทั้งยังมีนักประวัติศาสตร์บางท่านสันนิษฐานต่อไปว่า บางทีมาชูปิกชูนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักสำหรับชนชั้นสูงหรือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญของชาวอินคา

คำว่า มาชูปิกชู เป็นภาษาเคซัวของชาวอินคา แปลได้ว่า ภูเขาที่มีอายุ ได้ชื่อนี้เนื่องจากภูเขาฝั่งตรงข้ามมีชื่อว่า ฮวยนาปิกชู แปลว่าภูเขาที่มีอายุน้อยกว่า

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญของชาวอินคา

ภายในพื้นที่ที่เรียกว่า มาชูปิกชู ประกอบด้วยซากอาคารจำนวนมากที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองและประตูเมือง แต่เดิมประตูเมืองคงจะเคยมีประตูไม้เป็นบานเปิด-ปิดแต่ได้ผุพังไปหมดแล้ว เมื่อเข้าสู่เมือง เราจะได้เห็นกลุ่มโบราณสถานซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่ชาวอินคาอาศัยอยู่ พื้นที่บริเวณนี้นอกจากโบราณสถานแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการปรับพื้นที่จนมีลักษณะเป็นขั้นบันไดของชาวอินคา นัยหนึ่งว่าเพื่อป้องกันปัญหาน้ำป่ากัดเซาะ ทำลายบ้านเรือน

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญของชาวอินคา

ถัดจากพื้นที่ที่ชาวอินคาพักอาศัยอยู่ขึ้นไปจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีการจัดพื้นที่สำหรับฝังศพ ในเหล่าศพชนชั้นสูงจะมีพื้นที่สำหรับเก็บมัมมี่ของตนด้วย นอกจากพื้นที่สำหรับฝังศพแล้ว บริเวณนี้ยังมีวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บูชาพระอาทิตย์ ตามแบบแผนของชาวอินคาโบราณด้วย

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญของชาวอินคา

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มโบราณสถานที่มาชูปิกชูนี้ก็คือ ตัวอาคารได้มีการออกแบบมาเพื่อรองรับการสังเกตท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ ในส่วนนี้สันนิษฐานว่าชาวอินคาคงจะมีการบูชาพระอาทิตย์และมีการคำนวณวัตถุท้องฟ้าเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง นับว่าเป็นความเจริญทางอารยธรรมอย่างหนึ่งของชาวอินคาโบราณเลยทีเดียว

มาชูปิกชู อารยธรรมที่สาบสูญของชาวอินคา

มาชูปิกชู  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจอยากจะลองเที่ยวชมศึกษาอารยธรรมในอดีตของชนพื้นเมืองบริเวณทวีปอเมริกาใต้

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

Leave a Comment