OUR HISTORY


เกี่ยวกับ 1000Content.com

1000Content.com เป็นผู้ให้บริการจัดทำเนื้อหาสำหรับใช้ในสื่อต่าง ๆ ทั้งบทความสำเร็จรูปพร้อมขายและบทความที่ผลิต ขึ้นตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่ต้องการเนื้อหาที่มีคุณภาพนำไปเผยแพร่ให้กับผู้บริโภคได้มีความรู้เกี่ยวกับ สินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงใช้ในการดำเนินกิจกรรมการตลาดทางอินเทอร์เน็ต

ดำเนินงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีดี ครีเอทีฟ สเตชั่น

ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านรับทำ Content Marketing มากว่า 7 ปี โดยเน้นการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบทความคราวละจำนวนมาก ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาและกำลังคนในการจัดทำบทความได้อย่างมาก เพราะเรามีทีมงานที่เป็นนักเขียนมืออาชีพจำนวนกว่า 30 คน สามารถเขียนบทความได้ หลากหลายแนวทางตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่รวดเร็วกว่าการจ้างนักเขียนเป็นรายบุคคล

และมีเว็บไซต์ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

  1. 1000content.com
  2. 1000magazine.com
  3. Me-dcreation.co.th
  4. ForexHero.co

แนวคิดการดำเนินธุรกิจ 1000Content.com

มีความเข้าใจว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพนักเขียนนั้น มักเป็นบุคคลที่จะเลือกเวลาที่มีอิสระในการ ทำงาน เพราะงานเขียนต้องอาศัยการค้นคว้า ความรู้และวิธีการนำเสนอ เราจึงเปิดให้บริการออนไลน์และรับสมัคร นักเขียนทั่วประเทศ เพราะสามารถทำงานได้จากทุกสถานที่ โดยมีระบบรับส่งงานทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้สามารถคัดเลือกนักเขียนฝีมือดีจากทั่วประเทศเข้ามาทำงานกับเราได้ในระยะยาว โดยจะมีความหลากหลายแบ่งไปตามความถนัดของนักเขียนของแต่ละคน เช่น บางคนถนัดเรื่องท่องเที่ยว หรือ เรื่องการเงิน โดยเฉพาะ ก็จะได้รับงานที่ตรงกับความถนัดเป็นต้น เนื่องจากเราทำงานเป็นทีม ลูกค้าที่ต้องการบทความจำนวนมาก เช่น 100 บทความ ในเวลา 1-3 สัปดาห์ก็สามารถได้รับ บทความไปใช้ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นักเขียนเองก็ได้ประโยชน์จากโอกาสทางานที่มีมากกว่าการรับงานโดยตัวคนเดียว การดำเนินธุรกิจของ 1000Content.com จึงก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจและรายได้ทั้งต่อกลุ่มลูกค้าและนักเขียนมืออาชีพ และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ลักษณะบทความที่ให้บริการ

บทความที่ให้เกร็ดความรู้ สาระทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
บทความที่มีการค้นคว้าข้อมูลเรื่องคำค้นหา (Keyword) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบทความที่เน้นด้าน SEO
บทความที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและต้องอาศัยการค้นคว้ามากกว่าบทความทั่วไป
บทความลักษณะรีวิวสินค้า รีวิวร้านค้า ร้านอาหารหรือโครงการต่าง ๆ

1000Content.com ได้วางระบบบริหารการผลิตบทความต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกและมีข้อดีดังนี้ คือ

1. ระบบแจ้งงานกับนักเขียนรายบคุคลเพื่อให้ทราบรายละเอียดของงาน
2. ระบบติดตามงานและระบบตรวจสอบย้อนกลับโดยเลขรหัสงาน
3. การใช้นักพิสจูน์อักษรในการตรวจหาคำผิดต่าง ๆ
4. การตรวจสอบความเรียบร้อยขั้นสุดท้าย ก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า
5. การตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงงาน กรณีบทความไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้ากำหนด

MEET THE TEAM

Attasade Sivabhat

Attasade Sivabhat

Manager (คุณโอ)

ผู้จัดการ 1000content.com
attasade@1000support.com

Cherdkiet Taesukkavat

Cherdkiet Taesukkavat

Webmaster (คุณตี๋)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1000content.com
cherdkiet@1000support.com

Midsada Nanthasen

Midsada Nanthasen

ผู้ดูแลนักเขียน (คุณเอ๋ย)

ผู้ดูแลนักเขียน 1000content.com
midsada@1000support.com

Satuga Soontornchoosiri

Satuga Soontornchoosiri

Editor in chief (คุณเปิ้ล)

บรรณาธิการ 1000content.com
satuga@1000support.com