สั่งซื้อบทความจำนวนมากแบบเซ็ต

ส่วนลดสุดพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้องานบทความแบบเซ็ต ตั้งแต่จำนวน 30 บท ขึ้นไป

ส่วนลด 4% | 30 บท/เซ็ต

สั่งซื้อตั้งแต่ 30 บทความขึ้นไป ทุกประเภทงาน ได้รับส่วนลด 4%
ขอใบเสนอราคา

ส่วนลด 5% | 60 บท/เซ็ต

สั่งซื้อตั้งแต่ 60 บทความขึ้นไป ทุกประเภทงาน ได้รับส่วนลด 5%
ขอใบเสนอราคา

ส่วนลด 6% | 100 บท/เซ็ต

สั่งซื้อตั้งแต่ 100 บทความขึ้นไป ทุกประเภทงาน ได้รับส่วนลด 6%
ขอใบเสนอราคา

ส่วนลด 10% | 200 บท/เซ็ต

สั่งซื้อตั้งแต่ 200 บทความขึ้นไป ทุกประเภทงาน ได้รับส่วนลด 10%
ขอใบเสนอราคา

ส่วนลด 15% | 400 บท/เซ็ต

สั่งซื้อตั้งแต่ 400 บทความขึ้นไป ทุกประเภทงาน ได้รับส่วนลด 15%
ขอใบเสนอราคา

ส่วนลด 20% | 500 บท/เซ็ต

สั่งซื้อตั้งแต่ 500 บทความขึ้นไป ทุกประเภทงาน ได้รับส่วนลด 20%
ขอใบเสนอราคา

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

  1. ชำระค่าบริการ 100% ของจำนวนงานเดือนนั้น ก่อนเริ่มงาน
  2. ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  3. สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

ดำเนินงานโดย

ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีดี ครีเอทีฟ สเตชั่น
WEBSITE : www.1000content.com
TEL : 09-1998-1997
LINE : @1000support
EMAIL : cs@1000support.com