Loading

Recruit

Img

1000Content.com กำลังสรรหาผู้ที่มีศักยภาพพร้อมเข้าร่วมทีมกับเรา เพียงขอให้มีคุณสมบัติดังนี้

รับสมัครนักเขียนบทความ

นักเขียนบทความ

1. มีความอดทนในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจ
2. พร้อมค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวัตถุดิบในการเขียน
3. เพรียบพร้อมด้วยความจริงจังและใส่ใจกับการทำงานเป็นทีม
4. สามารถกำหนดและวางแผนในขอบเขตงานเพื่อส่งงานได้ตามเวลา
5. รักษาคุณภาพงานด้วยความรักและพร้อมแก้ไขงานหากเกิดความผิดพลาด

ผู้สมัครต้องอ่านเงื่อนไขการทำงานนักเขียนเบื้องต้นก่อนทำการสมัคร

ข้อตกลงและคำแนะนำในการทำงานเขียนบทความ

รับสมัครผู้ตรวจงานบทความ

ผู้ตรวจงานบทความ

1. ตรวจงานเขียนด้วยความละเอียดรอบคอบทุกบรรทัด
2. ค้นหาข้อมูลความเป็นไปได้ในบทความ เปรียบเทียบกับความเป็นจริง
3. แก้ไขข้อบกพร่องของงานเขียน เช่น สะกดผิด แก้คำเชื่อมประโยค เป็นต้น
4. วิเคราะห์งานเขียนว่าตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือไม่
5. เพรียบพร้อมด้วยความจริงจังและใส่ใจกับการทำงานเป็นทีม
6. สามารถกำหนดและวางแผนในขอบเขตงานเพื่อส่งงานได้ตามเวลา
7. รักษาคุณภาพงานด้วยความรักและพร้อมแก้ไขงานหากเกิดความผิดพลาด

ผู้สมัครต้องอ่านเงื่อนไขการทำงานผู้ตรวจงานเบื้องต้นก่อนทำการสมัคร

ขั้นตอนการทำงานสำหรับผู้ตรวจงานบทความ

รับสมัครเซลล์ขายบทความ

เซลล์ขายบทความ (ค่าคอม 10% จากยอดขาย!!!)

1. มีความรู้เกี่ยวกับงานบทความเป็นอย่างดี
2. มีทักษะการต่อรองเพื่อจบการขายได้
3. ติดต่อได้ง่าย ทั้งทางไลน์ เฟซบุ๊คหรือโทรศัพท์
4. ไม่ต้องใช้วุฒิการศึกษาในการสมัคร
5. เพียบพร้อมด้วยความจริงจังและใส่ใจกับการทำงานเป็นทีม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • หากผ่านการพิจารณาจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 7 วัน (ทางไลน์/โทรศัพท์)
  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ recruit@1000content.com และไลน์ @1000staff
กดแชร์บทความไปยัง >