ขั้นตอนการทดลองงานสำหรับผู้สมัครนักเขียน

จะมีการทดลองงานหลังจากที่รับเข้ากลุ่มนักเขียนจำนวน 10 งาน

 1. นักเขียนจะได้รับการติดต่อจากผู้ดูแลนักเขียนเพื่อรับงานทดลอง
 2. ไม่จำกัดระยะเวลาในการรับงานทดลองจำนวนทั้ง 10 งาน (หมายถึงแต่ละงานจะมีกำหนดส่ง แต่นักเขียนสามารถรับต่อเนื่องทั้ง 10 งานเลยหรือรับเมื่อว่างก็ได้เช่นกัน หากการรับงานทดลองนั้นใช้เวลานานเกินไป เช่น ติดต่อไม่ได้ แก้งานบ่อยเกินไป ไม่เขียนงานตามบรีฟงานที่ได้รับ เป็นต้น ผู้ดูแลนักเขียนสามารถแจ้งยกเลิกการทดลองงานได้)
 3. หากงานทดลองผ่านและทางเราได้รับนักเขียนเข้ามาเป็นนักเขียนอิสระ ทุกงานที่ผ่านจะได้รับค่าจ้างเสมือนงานจริง
 4. เมื่อผ่านการทดลองงานแล้วจะมีผู้ดูแลส่ง Username & Password ให้กับนักเขียนเพื่อเข้าใช้โปรแกรมสำหรับทำงาน
 5. หากมีข้อสงสัยในบรีฟงาน ราคาจ้าง ระยะเวลาการส่งงาน การหยุดงาน และอื่น ๆ สามารถสอบถามกับผู้ดูแลที่จ่ายงานนั้นได้โดยตรง

*สามารถรับงานได้หลายรอบในแต่ละวันหากนักเขียนมีความสามารถทำงานเขียนได้ตามมาตรฐานของทางเรา
**นักเขียนที่มีทักษะที่ดีจะได้รับงานที่มีเรทราคาสูงขึ้นไปด้วยตามลำดับคละกันไปกับเรทธรรมดา
***สำหรับนักเขียนที่ไม่ผ่านการทดลองงาน ทางเราจะทำการชำระค่าบทความให้ในราคาครึ่งเดียวของราคาเต็มเท่านั้น


ขั้นตอนการตรวจงานทดลอง

 • – ผู้ตรวจงานจะตรวจงานทดลองตามคิวงานปกติ ไม่มีการลัดคิวงานให้ผู้สมัครท่านใดเป็นพิเศษ
 • – ระยะเวลาตรวจงานขึ้นอยู่กับจำนวนคิวงานและจำนวนงานของผู้ดูแลท่านนั้น ๆ หรือประมาณ 15 วันทำการ (อาจใช้เวลาน้อยกว่านี้หากผู้สมัครส่งงานได้เร็ว อาจช้ากว่านี้หากผู้สมัครไม่มีเวลาจัดทำงานทดลองตามกรอบเวลา)
 • – หากผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อแจ้งผลการอนุมัติว่าผ่านหรือไม่ หลังจากที่ส่งงานครบ 10 บท ผ่านไป 3 วันทำการ สามารถติดต่อสอบถามผู้ดูแลได้

การส่งงานและค่าจ้างเมื่อได้เข้ามาเป็นนักเขียนกับทาง 1000content

 1. การส่งงาน มีกำหนดส่งภายในระยะเวลาที่ผู้ดูแลกำหนดหรือตามตกลงกับนักเขียน
 2. การชำระเงิน จะชำระเงินผ่านระบบการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น โดยจะชำระเมื่อยอดครบ 1,000 บาท ขึ้นไป (รอบจ่ายวันจันทร์)
 3. การมอบหมายงาน จะทำผ่านตารางในโปรแกรมของทาง 1000content ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจ่ายงานนักเขียน
 4. การหยุดงาน หากนักเขียนไม่ได้รับงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 วัน ทางเราสงวนสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะชำระเงินคงค้างให้ทั้งหมด

จำนวนคำ ค่าจ้าง
300 คำ 45-56 บาท
500 คำ 75-93 บาท
1000 คำ 120-150 บาท

*ค่าจ้างอาจจะมี +/- ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน

สำหรับยอดรายรับสำหรับค่าบริการจัดทำบทความ (จากราคาขาย 100%) แบ่งรายได้ดังนี้

 • ค่าจ้างนักเขียน 40% ของราคาขาย
 • ค่าจ้างพนักงานประจำและผู้ดูแล 30% ของราคาขาย
 • ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด โฆษณา โปรโมท 20%
 • กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10%

*เป็น % โดยประมาณเท่านั้น


แนวทางการทำงานที่ดี

 1. ต้องเขียนงานขึ้นมาใหม่ ห้ามก๊อปปี้มาจากที่อื่นหรือเว็บอื่น ๆ หากพบว่ามีข้อความซ้ำหรือตัดแปะข้อความจากที่อื่น จะส่งคืนให้แก้ไขใหม่ทั้งชุด หากพบบ่อยครั้งจะงดมอบงานให้หรือไม่จ้างต่อได้
 2. ตั้งชื่อเรื่องบทความให้ดูน่าสนใจ เห็นแล้วอยากอ่านต่อ และมีคำสำคัญหรือ Keyword เป็นส่วนหนึ่งในชื่อบทความนั้น
 3. เนื้อหาทั้งบทความต้องมีความตรงประเด็น มุ่งไปที่ Keyword ที่กำหนดให้ อ่านตัวอย่างงานได้ที่ www.1000magazine.com
 4. ไม่เขียนเกริ่นนำยาวเกินจำเป็น ไม่เขียนวกวนไปมา หรือย้ำประเด็นเดิม
 5. ถ้าไม่ระบุสไตล์การเขียน ให้เขียนแบบทางการมาตรฐาน โดยไม่มีการแทนตัวตน เช่น ผม ดิฉัน ครับ ค่ะ ไม่ใช้คำที่เฉพาะกลุ่มหรือเป็นภาษาพูด เช่น อย่างงี้ อย่างงั้น
 6. เว้นวรรคเหมาะสม ไม่เว้นบ่อยเกินไป / ไม่พิมพ์ติด ๆ กันเกินไป
 7. โดยทั่วไป สมมติว่า 1 บทความแบบ 500 คำ ควรเว้นย่อหน้าประมาณ 5 ย่อหน้า รวมส่วนนำและส่วนสรุป กด TAB ทุกครั้งที่ขึ้นย่อหน้าใหม่
 8. หากนักเขียนติดขัดปัญหา ติดเรียน ติดงานประจำ ติดสอบ สามารถคุยกันได้ตามเหตุผล อย่าเงียบหายไปเฉย ๆ โดยไม่บอกกล่าวกันก่อน หรือติดต่อไปแล้วไม่ติดต่อกลับ ถ้าเลยกำหนดส่ง เราสงวนสิทธิ์ยกเลิกงานที่มอบหมายไป เพราะต้องนำไปให้ผู้อื่นเขียนต่อ

ก่อนส่งงานมาต้องทำอะไรบ้าง

 1. กด ”ตรวจทาน” ใน Microsoft Word ทุกครั้ง อ่านตรวจทานบทความให้เรียบร้อยด้วยตา เช่น ตัวสะกด ภาษาที่ใช้ สำนวน ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 รอบ งานเขียนที่ดีคือต้องอ่านง่าย รู้เรื่องและน่าสนใจ
 2. นำบทความตนเองไปตรวจสอบที่ http://www.google.co.th เพื่อเช็คว่าบทความที่เขียนไม่ซ้ำกับบทความที่อื่น
 3. ส่งงานโดยอีเมลมาได้ที่ proofreader@1000support.com

ข้อดีสำหรับนักเขียนที่ส่งงานมีคุณภาพ ส่งตามกำหนดเวลา มีวินัยและความรับผิดชอบต่องาน

 1. งานดีจะอ่านง่าย ทำให้การตรวจจะเร็ว อนุมัติงานไว
 2. มีโอกาสได้รับมอบงานเขียนเพิ่มเติม รวมทั้งงานเขียนอื่น ๆ ที่จะมีเรทพิเศษตามโอกาส

ข้อเสียของงานที่มีข้อผิดพลาดมาก หรือพบว่ามีการ Copy บทความมาจากแหล่งอื่น

 1. ต้องเสียเวลาแก้ไขงานใหม่ การอนุมัติจะต้องเลื่อนออกไปตามกัน
 2. โอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ อาจจะน้อยลง
 3. ถ้าพบว่ามีการผิดหลาย ๆ ครั้งโดยไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจจะงดมอบหมายงานให้หรือไม่จ้างต่อไป

กฎการคัดนักเขียนออกจากการทำงาน

 1. นักเขียนที่ผิดนัดการส่งงาน 2 ครั้งจะถูกพิจารณาให้ยกเลิกการจ้างงาน
 2. นักเขียนที่ทำงานผิดพลาดบ่อยหรือมากเกินไปจนทำให้เกิดความล่าช้าในระบบของทางเรา จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องการยกเลิกจ้างหรือพักการจ่ายงาน
 3. นักเขียนที่นำข้อมูลภายในองค์กรออกไปเผยแพร่ภายนอกจะถูกให้ออกโดยทันที (สงวนสิทธิ์ข้อมูลของ 1000content.com 100%)
 4. หากนักเขียนนำงานบทความที่ทำส่งให้กับ 1000content ไปขายซ้ำ ใช้ซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ในทุกกรณี จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/8/2562 11:26 น (เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการทดลองงานนักเขียนและแก้ไขรายละเอียดตรงหัวข้อก่อนส่งงานต้องทำอะไรบ้าง)
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14/8/2562 11:29 น (เปลี่ยนระดับนักเขียนเป็นขั้นตอนการทดลองงาน)
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1
/2/2562 16:28 น (ปรับอัตราค่าจ้างนักเขียน)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5/10/2561 13:25 น (ปรับอัตราค่าจ้างนักเขียนเพิ่มขึ้นและแจ้งการแบ่ง % รายได้)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6/10/2559 11:50 น (ปรับอัตราค่าจ้างนักเขียน)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26/01/2559 07:11 น. (เพิ่มเรื่องการหยุดงาน) (ระดับนักเขียน) (กฎการคัดนักเขียนออก)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18/11/2558 12:45 น. (เปลี่ยนอีเมลส่งงาน)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30/9/2558 18:45 น.