Loading

ข้อตกลงและคำแนะนำในการทำงานเขียนบทความ

Img

ขั้นตอนการทดลองงานสำหรับผู้สมัครนักเขียน

จะมีการทดลองงานหลังจากที่รับเข้ากลุ่มนักเขียนจำนวน 10 งาน

 1. นักเขียนจะได้รับการติดต่อจากผู้ดูแลนักเขียนเพื่อรับงานทดลอง
 2. ไม่จำกัดระยะเวลาในการรับงานทดลองจำนวนทั้ง 10 งาน (หมายถึงแต่ละงานจะมีกำหนดส่ง แต่นักเขียนสามารถรับต่อเนื่องทั้ง 10 งานเลยหรือรับเมื่อว่างก็ได้เช่นกัน หากการรับงานทดลองนั้นใช้เวลานานเกินไป เช่น ติดต่อไม่ได้ แก้งานบ่อยเกินไป ไม่เขียนงานตามบรีฟงานที่ได้รับ เป็นต้น ผู้ดูแลนักเขียนสามารถแจ้งยกเลิกการทดลองงานได้)
 3. หากงานทดลองผ่านและทางเราได้รับนักเขียนเข้ามาเป็นนักเขียนอิสระ ทุกงานที่ผ่านจะได้รับค่าจ้างเสมือนงานจริง
 4. เมื่อผ่านการทดลองงานแล้วจะมีผู้ดูแลส่ง Username & Password ให้กับนักเขียนเพื่อเข้าใช้โปรแกรมสำหรับทำงาน
 5. หากมีข้อสงสัยในบรีฟงาน ราคาจ้าง ระยะเวลาการส่งงาน การหยุดงาน และอื่น ๆ สามารถสอบถามกับผู้ดูแลที่จ่ายงานนั้นได้โดยตรง

*สามารถรับงานได้หลายรอบในแต่ละวันหากนักเขียนมีความสามารถทำงานเขียนได้ตามมาตรฐานของทางเรา
**นักเขียนที่มีทักษะที่ดีจะได้รับงานที่มีเรทราคาสูงขึ้นไปด้วยตามลำดับคละกันไปกับเรทธรรมดา


ขั้นตอนการตรวจงานทดลอง

 • – ผู้ตรวจงานจะตรวจงานทดลองตามคิวงานปกติ ไม่มีการลัดคิวงานให้ผู้สมัครท่านใดเป็นพิเศษ
 • – ระยะเวลาตรวจงานขึ้นอยู่กับจำนวนคิวงานและจำนวนงานของผู้ดูแลท่านนั้น ๆ หรือประมาณ 15 วันทำการ (อาจใช้เวลาน้อยกว่านี้หากผู้สมัครส่งงานได้เร็ว อาจช้ากว่านี้หากผู้สมัครไม่มีเวลาจัดทำงานทดลองตามกรอบเวลา)
 • – หากผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อแจ้งผลการอนุมัติว่าผ่านหรือไม่ หลังจากที่ส่งงานครบ 10 บท ผ่านไป 3 วันทำการ สามารถติดต่อสอบถามผู้ดูแลได้

การส่งงานและค่าจ้างเมื่อได้เข้ามาเป็นนักเขียนกับทาง 1000content

 1. การส่งงาน มีกำหนดส่งภายในระยะเวลาที่ผู้ดูแลกำหนดหรือตามตกลงกับนักเขียน
 2. การชำระเงิน จะชำระเงินผ่านระบบการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น โดยจะชำระเมื่อยอดครบ 1,000 บาท ขึ้นไป (รอบจ่ายวันจันทร์)
 3. การมอบหมายงาน จะทำผ่านตารางในโปรแกรมของทาง 1000content ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจ่ายงานนักเขียน
 4. การหยุดงาน หากนักเขียนไม่ได้รับงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 วัน ทางเราสงวนสิทธิ์เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะชำระเงินคงค้างให้ทั้งหมด

จำนวนคำค่าจ้าง (สาระความรู้ทั่วไป)ค่าจ้าง (งานประเภทอื่น ๆ)
300 คำ45-56 บาท50-80 บาท
500 คำ75-93 บาท90-120 บาท
1000 คำ120-150 บาท140-200 บาท

*ค่าจ้างอาจจะมี +/- ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน

สำหรับยอดรายรับสำหรับค่าบริการจัดทำบทความ (จากราคาขาย 100%) แบ่งรายได้ดังนี้

 • ค่าจ้างนักเขียน 40% ของราคาขาย
 • ค่าจ้างพนักงานประจำและผู้ดูแล 30% ของราคาขาย
 • ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด โฆษณา โปรโมท 20%
 • กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10%

*เป็น % โดยประมาณเท่านั้น


แนวทางการทำงานที่ดี

 1. ต้องเขียนงานขึ้นมาใหม่ ห้ามก๊อปปี้มาจากที่อื่นหรือเว็บอื่น ๆ หากพบว่ามีข้อความซ้ำหรือตัดแปะข้อความจากที่อื่น จะส่งคืนให้แก้ไขใหม่ทั้งชุด หากพบบ่อยครั้งจะงดมอบงานให้หรือไม่จ้างต่อได้
 2. ตั้งชื่อเรื่องบทความให้ดูน่าสนใจ เห็นแล้วอยากอ่านต่อ และมีคำสำคัญหรือ Keyword เป็นส่วนหนึ่งในชื่อบทความนั้น
 3. เนื้อหาทั้งบทความต้องมีความตรงประเด็น มุ่งไปที่ Keyword ที่กำหนดให้ อ่านตัวอย่างได้ที่ http://www.1000com/example1/
 4. ไม่เขียนเกริ่นนำยาวเกินจำเป็น ไม่เขียนวกวนไปมา หรือย้ำประเด็นเดิม
 5. ถ้าไม่ระบุสไตล์การเขียน ให้เขียนแบบทางการมาตรฐาน โดยไม่มีการแทนตัวตน เช่น ผม ดิฉัน ครับ ค่ะ ไม่ใช้คำที่เฉพาะกลุ่มหรือเป็นภาษาพูด เช่น อย่างงี้ อย่างงั้น
 6. เว้นวรรคเหมาะสม ไม่เว้นบ่อยเกินไป / ไม่พิมพ์ติด ๆ กันเกินไป
 7. โดยทั่วไป สมมติว่า 1 บทความแบบ 500 คำ ควรเว้นย่อหน้าประมาณ 5 ย่อหน้า รวมส่วนนำและส่วนสรุป กด TAB ทุกครั้งที่ขึ้นย่อหน้าใหม่
 8. หากนักเขียนติดขัดปัญหา ติดเรียน ติดงานประจำ ติดสอบ สามารถคุยกันได้ตามเหตุผล อย่าเงียบหายไปเฉย ๆ โดยไม่บอกกล่าวกันก่อน หรือติดต่อไปแล้วไม่ติดต่อกลับ ถ้าเลยกำหนดส่ง เราสงวนสิทธิ์ยกเลิกงานที่มอบหมายไป เพราะต้องนำไปให้ผู้อื่นเขียนต่อ

ก่อนส่งงานมาต้องทำอะไรบ้าง

 1. กด ”ตรวจทาน” ใน Microsoft Word ทุกครั้ง อ่านตรวจทานบทความให้เรียบร้อยด้วยตา เช่น ตัวสะกด ภาษาที่ใช้ สำนวน ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 รอบ งานเขียนที่ดีคือต้องอ่านง่าย รู้เรื่องและน่าสนใจ
 2. นำบทความตนเองไปตรวจสอบที่ http://www.google.co.th เพื่อเช็คว่าบทความที่เขียนไม่ซ้ำกับบทความที่อื่น
 3. ส่งงานโดยอีเมลมาได้ที่ proofreader@1000support.com

ข้อดีสำหรับนักเขียนที่ส่งงานมีคุณภาพ ส่งตามกำหนดเวลา มีวินัยและความรับผิดชอบต่องาน

 1. งานดีจะอ่านง่าย ทำให้การตรวจจะเร็ว อนุมัติงานไว
 2. มีโอกาสได้รับมอบงานเขียนเพิ่มเติม รวมทั้งงานเขียนอื่น ๆ ที่จะมีเรทพิเศษตามโอกาส

ข้อเสียของงานที่มีข้อผิดพลาดมาก หรือพบว่ามีการ Copy บทความมาจากแหล่งอื่น

 1. ต้องเสียเวลาแก้ไขงานใหม่ การอนุมัติจะต้องเลื่อนออกไปตามกัน
 2. โอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ อาจจะน้อยลง
 3. ถ้าพบว่ามีการผิดหลาย ๆ ครั้งโดยไม่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจจะงดมอบหมายงานให้หรือไม่จ้างต่อไป

กฎการคัดนักเขียนออกจากการทำงาน

 1. นักเขียนที่ผิดนัดการส่งงาน 2 ครั้งจะถูกพิจารณาให้ยกเลิกการจ้างงาน
 2. นักเขียนที่ทำงานผิดพลาดบ่อยหรือมากเกินไปจนทำให้เกิดความล่าช้าในระบบของทางเรา จะถูกพิจารณาเป็นพิเศษในเรื่องการยกเลิกจ้างหรือพักการจ่ายงาน
 3. นักเขียนที่นำข้อมูลภายในองค์กรออกไปเผยแพร่ภายนอกจะถูกให้ออกโดยทันที (สงวนสิทธิ์ข้อมูลของ 1000content.com 100%)
 4. หากนักเขียนนำงานบทความที่ทำส่งให้กับ 1000content ไปขายซ้ำ ใช้ซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ในทุกกรณี จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 15/8/2562 11:26 น (เพิ่มรายละเอียดขั้นตอนการทดลองงานนักเขียนและแก้ไขรายละเอียดตรงหัวข้อก่อนส่งงานต้องทำอะไรบ้าง)
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14/8/2562 11:29 น (เปลี่ยนระดับนักเขียนเป็นขั้นตอนการทดลองงาน)
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1
/2/2562 16:28 น (ปรับอัตราค่าจ้างนักเขียน)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 5/10/2561 13:25 น (ปรับอัตราค่าจ้างนักเขียนเพิ่มขึ้นและแจ้งการแบ่ง % รายได้)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6/10/2559 11:50 น (ปรับอัตราค่าจ้างนักเขียน)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 26/01/2559 07:11 น. (เพิ่มเรื่องการหยุดงาน) (ระดับนักเขียน) (กฎการคัดนักเขียนออก)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18/11/2558 12:45 น. (เปลี่ยนอีเมลส่งงาน)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30/9/2558 18:45 น.

กดแชร์บทความไปยัง >