Loading

คำขอใบเสนอราคา

Img

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

* ต้องระบุ

ข้อมูลติดต่อของผู้สั่งงานหรือผู้ประสานงาน
กรณีเป็นนิติบุคคล
รายละเอียดงาน
ประเภทงานที่ต้องการให้จัดทำ* > เช็คประเภทงาน
ต้องการให้จัดทำงานเขียนเป็นภาษา*
ไทยอังกฤษทั้งสองภาษา
หมวดหมู่งานที่สนใจ เช่น รถยนต์ การศึกษา การเงิน แฟชั่น สุขภาพ เป็นต้น*
ความยาวของบทความ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)*
300 คำ500 คำ1000 คำ
ผู้กำหนดรายชื่อบทความที่จัดทำ*
ทางลูกค้ากำหนดรายชื่อบทความเองให้ 1000CONTENT กำหนดรายชื่อบทความ
จำนวนที่ต้องการสั่งทำ
ถ้าต้องการสั่งทำแบบเซ็ตหรือรายเดือน
แพ็คเก็จเซ็ต > เช็คค่าบริการ
แพ็คเก็จรายเดือน > เช็คค่าบริการ
บริการเสริมอื่น ๆ
ต้องการให้เขียนรองรับกับปลักอิน SEO Yoast หรือไม่? (หากเป็นงานที่ใส่เพียงคีย์เวิร์ดในบทความ ให้เลือก "ไม่ต้องการ") > เช็คค่าบริการ

ต้องการไม่ต้องการ

ต้องการให้อัพงานบทความ/บริการ/สินค้า ขึ้นเว็บไซต์หรือไม่? > เช็คค่าบริการ
ต้องการไม่ต้องการ
ต้องการให้ตกแต่งรูปภาพประกอบบทความหรือไม่? > เช็คค่าบริการ
ต้องการไม่ต้องการ
อัพโหลดไฟล์บรีฟงาน/ไฟล์อ้างอิง/ตัวอย่างงานที่ต้องการ ไฟล์ละไม่เกิน 1 MB
(นามสกุลที่รองรับ jpg|jpeg|png|gif| pdf|doc|docx|ppt |pptx)

ถ้าเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ กรุณาส่งไปที่

cs@1000content.com