แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

  * ต้องระบุ

  ข้อมูลติดต่อของผู้สั่งงานหรือผู้ประสานงาน

  กรณีเป็นนิติบุคคล

  รายละเอียดงาน

  ประเภทงานที่ต้องการให้จัดทำ* > เช็คประเภทงาน

  ต้องการให้จัดทำงานเขียนเป็นภาษา*
  ไทยอังกฤษทั้งสองภาษา

  หมวดหมู่งานที่สนใจ เช่น รถยนต์ การศึกษา การเงิน แฟชั่น สุขภาพ เป็นต้น*

  ความยาวของบทความ (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง)*
  300 คำ500 คำ1000 คำ

  ผู้กำหนดรายชื่อบทความที่จัดทำ*
  ทางลูกค้ากำหนดรายชื่อบทความเองให้ 1000CONTENT กำหนดรายชื่อบทความ

  จำนวนที่ต้องการสั่งทำ

  ถ้าต้องการสั่งทำแบบเซ็ตหรือรายเดือน
  แพ็คเก็จเซ็ต > เช็คค่าบริการ

  แพ็คเก็จรายเดือน > เช็คค่าบริการ

  บริการเสริมอื่น ๆ

  ต้องการให้เขียนรองรับกับปลักอิน SEO Yoast หรือไม่? (หากเป็นงานที่ใส่เพียงคีย์เวิร์ดในบทความ ให้เลือก "ไม่ต้องการ") > เช็คค่าบริการ

  ต้องการไม่ต้องการ

  ต้องการให้อัพงานบทความ/บริการ/สินค้า ขึ้นเว็บไซต์หรือไม่? > เช็คค่าบริการ
  ต้องการไม่ต้องการ

  ต้องการให้ตกแต่งรูปภาพประกอบบทความหรือไม่? > เช็คค่าบริการ
  ต้องการไม่ต้องการ

  อัพโหลดไฟล์บรีฟงาน/ไฟล์อ้างอิง/ตัวอย่างงานที่ต้องการ ไฟล์ละไม่เกิน 1 MB

  (นามสกุลที่รองรับ jpg|jpeg|png|gif| pdf|doc|docx|ppt |pptx)

  ถ้าเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ กรุณาส่งไปที่

  cs@1000content.com