จุดประสงค์ของการเผยแพร่บทความออนไลน์ในเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น เพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านได้รับสาระประโยชน์ทางใดทางหนึ่งหรือรวมกันหลายอย่าง เช่น อธิบายข้อมูลสินค้า วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ รวบรวมสาระความรู้ที่น่าอ่าน หรือแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องราวต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ยิ่งไปกว่านั้นคือได้รับประสบการณ์ที่ดี ผู้อ่าน Bookmark เว็บไซต์ไว้แล้วกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก หรืออาจจะสนใจสินค้าในเว็บแล้วเกิดการสั่งซื้อได้ภายหลัง

1000CONTENT ผู้ให้บริการ รับเขียนคอนเทนต์ และบทความ จึงมีบทความสาระน่ารู้สำหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ วิธีการนำบทความไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและผลดีต่อธุรกิจ วิธีหาผู้รับเขียนบทความ เป็นต้น