Loading

เขียนบทความไม่หลุดประเด็นด้วยการวางโครงเรื่อง

Img
Img

นักเขียนหน้าใหม่หลายท่านที่เมื่อเริ่มต้นเขียนบทความแล้วมีความรู้สึกว่า สิ่งที่ตัวเองเขียนไปนั้นบางครั้งหลุดประเด็นออกนอกเรื่องไป บางครั้งเขียนเรื่องแล้วรู้สึกวกวน หรือบางครั้งหก็เขียนออกไปเรื่องอื่นและไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้เลย ที่เป็นเช่นนี้สาเหตุหลักๆมาจาก ก่อนที่จะเขียนบทความนักขียนไม่ได้วางแผนการเขียนที่ดี คือนึกจะเขียนอะไรก็เขียนไปเลย ทำให้เนื้อหาออกมาไม่น่าสนใจ ซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นควรที่จะต้องมีการวางโครงเรื่องก่อนว่า เราต้องการที่จะเขียนเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้เนื้อหาที่เขียนนั้นอยู่ในประเด็นและน่าสนใจ ซึ่งมีรูปแบบในการวางโครงเรื่องดังนี้

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

กำหนดหัวเรื่องหรือที่หลายคนนิยมเรียกกันว่า Keyword เพื่อให้รู้ว่าต้องการเขียนเรื่องอะไร เช่น เขียนเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทย ก็พยายามให้เนื้อหาที่เราเขียนนั้นเกี่ยวข้องกับอาหารไทย เช่น อาหารไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เอกลักษร์ของอาหารไทย ส่วนผสมของอาหารไทย เป็นต้น เพื่อให้ได้เนื้อเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นเริ่มต้นด้วยการเกริ่นนำว่าในบทความนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้มองภาพออกมาง่ายๆและชวนติดตาม

การวางโครงเรื่อง เมื่อรู้แล้วว่าจะตั้งชื่อเรื่องอะไร ต่อมาต้องดูว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง คือการเขียนเค้าโครงของเรื่องที่จะเขียนก่อน ลักษณะนี้จะคล้ายกับการเขียนเรียงความในภาษาไทย ซึ่งการเขียนโครงเรื่องในบทความนั้นจะช่วยให้เนื้อหาครอบคลุมและไม่ตกประเด็นที่เรากำลังเขียน มีการกระจายข้อมูลออกไปเพื่อไม่ให้ข้อมูลแน่นเป็นกระจุก และหากเป็นบทความแบบ SEO ผู้เขียนก็จะต้องมีการสอดแทรกคำสำคัญไปในเนื้อหาด้วยเพื่อเป็นการเน้นคำ

การลำดับความคิด เมื่อเราได้หัวเรื่อง เค้าโครงที่จะเขียนมาแล้ว สิ่งต่อมาคือลำดับความคิดว่าส่วนไหนของเนื้อหาต้องมาก่อนหลัง เพื่อให้ข้อมูลที่เขียนนั้นสอดคล้องกัน เพื่อความสะดวกในการหาข้อมูลมาเขียนสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ เมื่ออ่านแล้วจะได้เข้าใจง่ายขึ้นและไม่งงว่าเรากำลังเขียนถึงเรื่องอะไร

การสรุป หลังจากที่เราพูดเรื่องราวทั้งหมดของบทความไปเรีบยบร้อยแล้วทั้งเนื้อหาและใจความสำคัญ ส่วนสุดท้ายคือการสรุปจากเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดว่าเราเขียนเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้เนื้อหานั้นเข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้น หรืออาจจะทิ้งประเด็นไว้ให้ผู่อ่านคิดตามหรือติดตามเนื้อหาต่อไป นั่นเอง

จะเห็นได้ว่าหากเรามีแนวทางในการเขียนที่ดีแล้วก็จะทำให้บทความของเรานั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจ  เขียนไปแบบมีทิศทางไม่วกวนและชวนให้ผู่อ่านติดตามตลอด  ดังนั้นหากใครที่สนใจจะเขียนบทความล่ะก็เรื่องราวเหล่านี้ควรที่จะศึกษาเอาไว้เพื่อให้งานเขียนของตัวเองมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน