Loading

3 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงาน รับเขียนบทความ ออนไลน์

Img
Img

ความหมายของบทความไม่ว่าจะจัดพิมพ์ในลักษณะรูปเล่มหรือโพสต์ลงบนสื่อออนไลน์ ต่างก็ต้องเป็นช่องทางที่นักเขียนใช้สื่อสารข้อเท็จจริง, เกร็ดความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กับผู้อ่าน ไม่ใช่การมโน หรือ จินตนาการขึ้นมาเอง ทำให้งาน รับเขียนบทความ เป็นงานที่ต้องค้นคว้าข้อมูลมาประกอบการเขียนในแต่ละหัวข้อ ซึ่งอาจจะนำเสนอออกมาในรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูล, การวิจารณ์หรือรีวิวสินค้า, บริการและสถานที่ต่าง ๆ ตลอดจนการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อ, การดูแลและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการ รับเขียนบทความ ราคา ดี มีมาตรฐาน ควรคำนึงถึงข้อผิดพลาดบางประการที่อาจเกิดขึ้นและทำให้บทความชิ้นนั้น ๆ ขาดคุณภาพที่ดี เช่น

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน
  • ขาดความสอดคล้องของเนื้อหา: ไม่ว่านักเขียนจะต้องการสื่อสารบทความเรื่องอะไรก็ตาม นักเขียนควรให้เนื้อหาของบทความเป็นเรื่องเดียวกัน มีประเด็นหลักเดียวกัน ทั้งในด้านการลำดับเรื่องของแต่ละประโยคหรือแต่ละย่อหน้า การใช้เทคนิคเชื่อมคำ อย่างเช่นคำว่า แต่, เพื่อ, กับ, นอกจากนี้, ที่, ซึ่ง, ตลอดจน หรือ รวมทั้ง ก็เป็นการโยงเรื่องเข้าหากันได้อย่างกลมกลืน รวมถึงการวางโครงเรื่องเนื้อหาก่อนทุกครั้งจะช่วยทำให้นักเขียนไม่หลงประเด็นหลัก
  • ขาดความกระจ่าง ชัดเจน: การสื่อสารผ่านตัวหนังสือ นอกจากจะต้องเลือกใช้สำนวนภาษาที่สละสลวยแล้ว นักเขียนควรเลือกใช้คำที่สื่อได้ใจความกระจ่างและชัดเจน ที่สำคัญ ข้อมูลที่นำมาประกอบต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ หรือหากเป็นการบอกความคิดเห็นก็ต้องมีเหตุและผลรองรับเสมอ
  • ข้อความของแต่ละย่อหน้ายาวเกินไป: การปล่อยให้ความยาวของแต่ละย่อหน้ามากเกินกว่า 15 – 20 บรรทัด ไม่เพียงทำให้ผู้อ่านรู้สึกล้าสายตาในการอ่านเท่านั้น แต่ยังทำให้ความน่าสนใจและอรรถรสของบทความลดน้อยลงด้วย หากเขียนบทความเรียบร้อยแล้วมาเห็นว่าบางย่อหน้ายาวเกินไป นักเขียนสามารถตัดทอนแบ่งย่อหน้าเพิ่มได้ด้วยการขึ้นย่อหน้าใหม่และใช้การเทคนิคการเชื่อมประโยคเข้าช่วย เพื่อคงเสน่ห์ของบทความชิ้นนั้น ๆ หรืออาจจะเลือกแบ่งเป็นหัวข้อย่อยก็จะช่วยให้บทความน่าอ่านและเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นงาน รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย ผู้ให้บริการ รับเขียนบทความ ออนไลน์ ควรเลือกใช้คำศัพท์เทคนิคและคำแสลงตามสมควรเท่านั้น สมมุติว่าเป็นบทความภาษาไทยและต้องการสื่อสารถึงคำว่า air condition ก็ควรเลือกเขียนคำว่า เครื่องปรับอากาศ แทนจะดีกว่า แต่ถ้าไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ก็ให้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยและเขียนภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บแทน หากทำได้ตามนี้ งาน รับเขียนบทความราคาถูก ใจผู้ว่าจ้างและเนื้อหาโดนใจผู้อ่าน ก็คงทำให้นักเขียนชื่นใจได้ไม่น้อยทีเดียว

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน