Loading

เกร็ดควรรู้สำหรับอาชีพ รับเขียนบทความ

Img
Img

บทความของคุณน่าอ่านหรือไม่ ในการ รับเขียนบทความ สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักเสมอคือ ความน่าสนใจของเรื่อง นับตั้งชื่อบทความให้น่าอ่านกันเลยทีเดียว แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน การเริ่มต้นงานเขียนที่ดีต้องเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งชื่อเรื่องที่ดึงดูดใจให้ติดตามอ่าน ตามด้วยการย่อหน้าและหัวข้อย่อยที่เรียบเรียงจัดลำดับได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเกร็ดความรู้มาแบ่งปันกันดังต่อไปนี้

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน
  1. เทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง ควรสั้นกะทัดรัด บอกประเด็นสำคัญได้ทันที ทำให้ผู้อ่านทราบว่าบทความนั้นสำคัญอย่างไร ไม่ควรตั้งชื่อที่กว้างเกินไป อาจเปิดประเด็นด้วยคำถาม เช่น อะไร ทำไม เหตุใด เพื่อจุดความสนใจของผู้อ่าน บทความควรมีเนื้อหาทันสมัยเป็นปัจจุบัน น่าสนใจมากกว่าเนื้อหาล้าสมัยหรือยาวมากเกินไป
  2. ย่อหน้าไม่ควรยาวเกินไป เนื้อหาในบทความไม่เพียงมีความแปลกใหม่น่าสนใจเท่านั้น การกำหนดความยาวของแต่ละย่อหน้าประมาณ 8-10 อยู่ในเกณฑ์ที่อ่านแล้วสบายตา ช่วยให้ได้พักสายตาเป็นระยะ หากอ่านทบทวนแล้วเห็นว่าย่อหน้าใดยาวไป ควรตัดทอนขึ้นย่อหน้าใหม่ตามความเหมาะสม หรืออาจจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ให้ดูน่าอ่านและแยกให้เห็นแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน ทั้งยังช่วยจัดลำดับความคิดให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนว่าผู้เขียนต้องการพูดเรื่องอะไร และขยายความคิดสำคัญในเนื้อหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
  3. ผลงาน รับเขียนบทความราคาถูก ที่ดีนั้น แต่ละย่อหน้าจะต้องโยงความคิดระหว่างย่อหน้าให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้ความคิดในย่อหน้าก่อนมีความเกี่ยวข้องกับย่อหน้าที่ตามมา ไม่ใช่ไปคนละเรื่อง ไม่ลืมใส่ประเด็นหลักของเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าเพื่อความเป็นเอกภาพสอดคล้องกัน
  4. การ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ ต้องมีการประมวลร้อยเรียงเนื้อความในประเด็นสำคัญอย่างกระชับและชัดเจน ผู้ รับเขียนบทความ ควรตรวจสอบเนื้อหาและภาษาให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วน ไม่ควรใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยากมากนัก พยายามใช้คำธรรมดาทำให้เข้าใจได้มากกว่า หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคยาวอ่านยาก ประโยคซ้อนที่เข้าใจยากหรือกำกวมทำให้เข้าใจผิดได้ เพื่อให้คนทั่วไปอ่านได้รู้เรื่องและกระตุ้นความน่าสนใจได้ดีกว่า
  5. ตรวจสอบข้อเขียนทบทวนให้เรียบร้อย ควรเกริ่นประเด็นสำคัญไว้ในย่อหน้าแรกให้รู้ว่าบทความเกี่ยวกับอะไร ไม่จำเป็นต้องอ่านจนครบถ้วน แต่ก็ต้องเรียบเรียงเนื้อหาจูงใจให้น่าอ่านตั้งแต่ต้นจนจบ ตรวจทานคำผิด แก้สำนวนให้ถูกต้อง และปรับปรุงจุดบกพร่องให้ดีขึ้น
  6. ในตอนท้ายควรสรุปเนื้อหาสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่าบทความมีคุณค่าอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร อาจจุดประเด็นเป็นคำถามชวนให้คิด แนะนำหรือโน้มน้าวให้ปฏิบัติตาม ควรระบุเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงที่เชื่อถือได้

ลองทำตามคำแนะนำแล้วจะรู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิด  ผู้ที่ รับเขียนบทความ ราคา ย่อมเยา หากไม่มั่นใจว่าตนเองเขียนได้ดีขึ้นหรือไม่ ควรทดลองเขียนบทความอย่างสม่ำเสมอ สร้างเนื้อใหม่ทันสมัยเป็นประจำ และปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา งานเขียนที่ดีจะเผยแพร่สิ่งที่รู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่แท้จริงและเป็นประโยชน์ มีพลังดึงดูดใจ อ่านแล้วเข้าใจง่าย เบาขึ้น โดยไม่เคร่งเครียดเกินไป

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน