Loading

เตรียมความพร้อมก่อน รับเขียนบทความออนไลน์ ตอน ราคาที่น่าพอใจ

Img
Img

เรื่องของค่าตอบแทนในการเขียนบทความ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักเขียนหน้าใหม่มักมีคำถามอยู่เสมอ สำหรับวันนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันให้ทุกท่านเข้าใจถึงหลักการหรือธรรมเนียมนิยมในการกำหนดอัตราค่าจ้าง จึงขอนำเสนอบทความภายใต้หัวข้อ เตรียมความพร้อมก่อนรับเขียนบทความออนไลน์ ตอน ราคาที่น่าพอใจ ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับ

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

การรับเขียนบทความมีมาตรฐานค่าตอบแทนหรือไม่

สำหรับการ รับเขียนบทความ ราคาค่าตอบแทนย่อมเป็นสิ่งที่ทั้งตัวนักเขียนและผู้ว่าจ้างต่างคำนึงถึง จากมุมของตัวนักเขียนก็ย่อมต้องการค่าตอบแทนที่คุ้มค่ากับเวลา ตลอดจนความสามารถและความทุ่มเทที่ใช้ไปกับการสร้างผลงานทุกชิ้น แต่ขณะเดียวกัน จากมุมของผู้ว่าจ้างก็ย่อมต้องการได้ผลงานอันทรงคุณภาพในราคาถูก หรือพยายามมองหานักเขียนที่ รับเขียนบทความราคาถูก ด้วยเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให้ค่าตอบแทนสำหรับงาน รับเขียนบทความ ไม่มีลักษณะของมาตรฐานราคาที่ตายตัว หากแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงหรือกำหนดเงื่อนไขกติกาต่อกันเป็นหลัก

นักเขียนบทความมือใหม่จะกำหนดราคาค่าตอบแทนอย่างไร

ปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งนักเขียนบทความมือใหม่ล้วนต้องพบเจอคือเรื่องของการกำหนดราคาค่าตอบแทน เนื่องจากไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนจึงไม่ทราบว่าควรเริ่มกำหนดจากมาตรฐานใด สำหรับกรณีเช่นนี้ นักเขียนมือใหม่อาจเริ่มจากการสำรวจราคาที่นักเขียนมืออาชีพ หรือแม้แต่เว็บไซต์ที่มีการ รับเขียนบทความกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน แต่ทั้งนี้ก็จะต้องเปรียบเทียบกับคุณภาพผลงานของตนเองด้วย โดยพยายามประเมินว่าผลงานของท่านได้มาตรฐานมากน้อยเพียงใดถ้าหากยังไม่มีประสบการณ์ หรือเห็นว่างานเขียนของตนเองนั้นยังไม่สมบูรณ์ลงตัวมากนักก็อาจตั้งต้นจากราคาที่ไม่สูงจนเกินไป จนเมื่อได้พัฒนาทักษะถึงระดับหนึ่งจึงค่อยๆ ปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับคุณภาพของผลงาน

ราคาค่าตอบแทนสำหรับการเขียนบทความเฉพาะทาง

การเขียนบทความเฉพาะทางซึ่งต้องอาศัยเทคนิค ความเข้าใจ ตลอดจนภูมิความรู้ในสาขาต่างๆ นับเป็นงานเขียนที่มีความยากและจำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษ ดังนั้น เพื่อไม่เป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป สำหรับกรณีของการ รับเขียนบทความเฉพาะทางเช่นว่าก็ควรจะกำหนดค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาตรฐานค่าจ้างงานเขียนบทความโดยทั่วไปเพราะการได้มาซึ่งความรู้หรือทักษะเหล่านั้นก็ล้วนจำเป็นต้องอาศัยต้นทุนทั้งสิ้นตัวอย่างเช่น หากท่านมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และต้องการรับเขียนบทความภาษาอังกฤษก็ควรกำหนดอัตราค่าจ้างที่สูงกว่ามาตรฐานของการรับเขียนบทความภาษาไทย

 

และดังที่ได้เรียนไปแล้วว่าอัตราค่าตอบแทนของงานเขียนบทความนั้นไม่มีลักษณะของมาตรฐานราคาที่ตายตัว แต่ล้วนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของทั้งตัวนักเขียนและผู้ว่าจ้าง สิ่งสำคัญที่ต้องขอฝากไว้ในช่วงท้ายจึงเป็นการเน้นย้ำให้ทุกท่านพยายามพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจรับงาน เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนในราคาที่เป็นธรรมต่อตัวท่านเองครับ

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน