Loading

เตรียมความพร้อมก่อน รับเขียนบทความ ออนไลน์ ตอน เทคนิคในการใช้ภาษา

Img
Img

งานเขียน นับเป็นงานซึ่งต้องอาศัยความละเอียดอ่อนและทักษะในการใช้ภาษาเป็นอย่างมาก ซึ่งความจริงแล้วทักษะเหล่านั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต่างเคยเรียนมาหมดแล้วทั้งสิ้นแต่ก็อาจหลงลืมไป สำหรับวันนี้ จึงขอนำเทคนิคมาแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้คำการร้อยเรียงถ้อยคำเป็นประโยค ตลอดจนถึงการร้อยเรียงประโยคเป็นย่อหน้า ด้วยหวังเพื่อให้ทุกท่านที่ต้องการ รับเขียนบทความ จะได้ลองทบทวนและสามารถนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

การเลือกใช้คำ

การเลือกใช้คำ เป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานที่นักเขียนบทความทุกคนควรเรียนรู้ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มให้งานเขียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเลือกใช้คำจะต้องพิจารณาในหลากหลายปัจจัย เช่น เรื่องของระดับภาษา ซึ่งนักเขียนควรจะพิจารณาว่างานแต่ละชิ้นควรใช้ภาษาในระดับใด ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เป็นทางการ ภาษากึ่งทางการ ตลอดจนถึงภาษาพูด จากนั้นจึงเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับระดับภาษาของบทความแต่ละชิ้นหรือแม้แต่ความหมายของถ้อยคำ นักเขียนก็ควรที่จะต้องพิจารณาและเลือกใช้คำที่สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีอีกด้วย

การร้อยเรียงถ้อยคำเป็นประโยค

การร้อยเรียงถ้อยคำเป็นประโยค นับเป็นขั้นตอนถัดมาจากการเลือกใช้คำ ซึ่งนักเขียนจะต้องร้อยเรียงถ้อยคำเพื่อให้ออกมาเป็นประโยคอันสละสลวย ทั้งนี้ก็มีเทคนิคมากมายให้จดจำไปใช้ เช่น ภายในประโยคไม่ควรมีการซ้ำคำมากจนเกินไป , หากเป็นประโยคซึ่งมีส่วนขยายค่อนข้างยาว หรือส่วนขยายต่อกันไปหลายชั้น ก็ควรมีการหลากคำที่ใช้เป็นคำเชื่อมสำหรับส่วนขยายเช่น ที่ ซึ่ง อัน โดยไม่ใช้แต่เพียงคำใดคำหนึ่งซ้ำหลายครั้ง ทั้งนี้ หากนักเขียนมีโอกาสได้ย้อนกลับไปทบทวนพื้นฐานเกี่ยวกับประโยคความเดียวและความซ้อน ก็จะช่วยให้สามารถร้อยเรียงประโยคได้อย่างสละสลวยยิ่งขึ้น

การร้อยเรียงประโยคเป็นย่อหน้า

มาถึงหัวข้อสุดท้ายสำหรับเทคนิคในการใช้ภาษา นั่นก็คือการร้อยเรียงประโยคเป็นย่อหน้าสำหรับเทคนิคในส่วนนี้นักเขียนทุกคนควรพยามยามจดจำกฎพื้นฐานกันให้ขึ้นใจ ซึ่งกฎเพียงข้อเดียวนั้นได้กล่าวไว้ว่า ในหนึ่งย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญเพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้น หากปฏิบัติได้ตามกฎข้อนี้ก็จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านจับใจความได้ง่าย โดยทราบได้ว่าส่วนใดคือใจความหลักของย่อหน้าและส่วนใดคือส่วนขยาย ส่วนเรื่องความยาวของย่อหน้านั้นไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างตายตัว จึงขอให้นักเขียนพยายามพิจารณาตามแต่ที่เห็นสมควร โดยไม่ยาวจนทำให้ผู้อ่านรู้สึกเมื่อยล้าจนเกินไปนัก

สุดท้ายนี้ หากทุกท่านลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตด้วยคีเวิร์ดเกี่ยวกับการ รับเขียนบทความ เช่น “ รับเขียนบทความราคาถูก” “ รับเขียนบทความ ราคา” หรือแม้กระทั่ง “ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ” ก็จะพบว่ามีผู้ให้บริการที่แข่งขันกันอยู่แล้วมากมาย อย่างไรก็ตาม หากท่านฝึกใช้ภาษาและสามารถร้อยเรียงถ้อยคำ ประโยค หรือแม้แต่ย่อหน้าได้อย่างสละสลวย ผลงานของท่านก็ย่อมเป็นที่ต้องการทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้ว่าจ้าง และสามารถใช้เป็นอาชีพเลี้ยงตัวได้อย่างแน่นอน

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน