ค่าบริการจัดทำรูปภาพ Banner

ค่าบริการจัดทำรูปภาพเริ่มต้นที่ 250 บาท ทุกขนาดไฟล์ (ไม่เกิน 4M Pixel หรือ 2000×2000 Pixel)

จำนวนการสั่งทำ 10 ภาพ ได้รับส่วนลด 5%
จำนวนการสั่งทำ 30 ภาพ ได้รับส่วนลด 10%
จำนวนการสั่งทำ 100 ภาพ ได้รับส่วนลด 20%

ระยะเวลาในการจัดทำบทความ

จำนวน 1-3 ภาพ ใช้เวลาจัดทำ 3 วันทำการ
จำนวน 4-10 บท ใช้เวลาจัดทำ 7 วันทำการ
จำนวน 11-30 บท ใช้เวลาจัดทำ 15 วันทำการ
*จำนวนมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน