Attasade Sivabhatwarankul

Attasade Sivabhatwarankul

Manager (คุณโอ)

ผู้จัดการ 1000content.com
attasade@1000support.com

Cherdkiet Taesukkavat

Cherdkiet Taesukkavat

Webmaster (คุณตี๋)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1000content.com
cherdkiet@1000support.com

Nattapong Suriyaphin

Nattapong Suriyaphin

การตลาด

การตลาด 1000content.com
nattapong@1000support.com

Satuga Soontornchoosiri

Satuga Soontornchoosiri

Editor in chief (คุณเปิ้ล)

บรรณาธิการ 1000content.com
satuga@1000support.com

นักเขียนของเรา

คุณเอ๋ย

คุณเอ๋ย

คุณลิทซี่

คุณลิทซี่

คุณไนท์

คุณไนท์

คุณกัญ

คุณกัญ

คุณตอง

คุณตอง

คุณปริญญา

คุณปริญญา

คุณกวาง

คุณกวาง

คุณธนพร

คุณธนพร

 

อยากสมัครนักเขียน?

1000Content.com ต้องการค้นหานักเขียนที่มีศักยภาพพร้อมเข้าร่วมทีมกับเรา ไม่ว่าท่านจะถนัดงานเขียนในแขนงใดก็ตามขอให้มีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความอดทนในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจ
2. พร้อมค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวัตถุดิบในการเขียน
3. เพรียบพร้อมด้วยความจริงจังและใส่ใจกับการทำงานเป็นทีม
4. สามารถกำหนดและวางแผนในขอบเขตงานเพื่อส่งงานได้ตามเวลา
5. รักษาคุณภาพงานด้วยความรักและพร้อมแก้ไขงานหากเกิดความผิดพลาด

ระดับของนักเขียน

JUNIOR เป็นระดับเริ่มต้น สามารถรับงานเขียนได้รอบละ 5 งาน
SENIOR เป็นระดับกลาง สามารถรับงานเขียนได้รอบละ 10 งาน
PROFESSIONAL เป็นระดับสูงสุด สามารถรับงานเขียนได้รอบละ 15 งาน

– สามารถรับงานได้หลายรอบในแต่ละวันหากนักเขียนมีความสามารถทำงานเขียนได้ตามมาตรฐานของทางเรา
– นักเขียนที่มีระดับที่สูงขึ้นจะได้รับงานที่มีเรทราคาสูงขึ้นไปด้วยตามลำดับคละกันไปกับเรทธรรมดา
– กดปุ่ม “สมัครนักเขียน” กรอกข้อมูลและแนบผลงานเข้ามาในหน้านี้ได้เลยครับ
– หากผลงานผ่านจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 7 วัน
– ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล recruit@1000support.com
– ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @1000staff

สมัครนักเขียน