1000content ขอนำเสนอ บริการ รับเขียนบทความสาระความรู้พร้อมรูป เพื่อลงเว็บไซต์, แฟนเพจและเพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยเรารับเขียนบทความสาระความรู้ทั่วไปพร้อมจัดรูปประกอบเนื้อหา เนื่องจากปัจจุบันนี้การนำเสนอคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Website, Faceebok, Instagram, etc… หากต้องการได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจะต้องอาศัยรูปประกอบเพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอยากรู้และติดตามเนื้อหานั้น ๆ

หากต้องการคอนเทนต์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในยุคโซเชียลมีเดีย บริการจัดทำบทความสาระความรู้พร้อมรูปจึงถือว่ามีความสำคัญกับผู้ที่กำลังสร้างคอนเทนต์เเพื่อเพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม หรือเพิ่ม Traffic ให้กับเว็บไซต์


ค่าบริการ รับเขียนบทความสาระความรู้พร้อมรูป

ความยาว 300 คำ ราคา 550 บาท *รวมจัดทำรูป 4-5 รูป/บท
ความยาว 500 คำ ราคา 700 บาท *รวมจัดทำรูป 4-5 รูป/บท

*บริการนี้รวมค่าจัดทำรูปแล้ว
*ราคาที่แสดงเป็นราคาแบบสั่งทำ 10 บทขึ้นไป หากสั่งทำไม่ถึงให้บวกเพิ่มบทละ 100 บาท


ค่าบริการรายเดือนสำหรับความยาวแบบ 300 คำ พร้อมโพส
สำหรับโพสเดือนละ 15 โพส (วันเว้นวัน) ราคา 7,920 (ลด 4%)
สำหรับโพสเดือนละ 30 โพส (ทุกวัน) ราคา 15,510 (ลด 6%)
บริการโพสขึ้นเฟซบุ๊คฟรี

ค่าบริการรายเดือนสำหรับความยาวแบบ 500 คำ พร้อมโพส
สำหรับโพสเดือนละ 15 โพส (วันเว้นวัน) ราคา 10,080 (ลด 4%)
สำหรับโพสเดือนละ 30 โพส (ทุกวัน) ราคา 19,740 (ลด 6%)
บริการโพสขึ้นเฟซบุ๊คฟรี


=> วิธีการสั่งซื้อบทความ <=


ลิงค์ตัวอย่าง

https://www.facebook.com/1000content/posts/1157320944446247

https://www.facebook.com/1000content/posts/1134959376682404

https://www.facebook.com/1000content/posts/1134333256745016

https://www.facebook.com/1000content/posts/1133744856803856


*ต้องการให้อัพโหลดบทความเข้าเว็บไซต์ บริการโพสต์บทความ/สินค้า


สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งทำบทความรายเดือน / จำนวนมาก (Agency) ตรวจสอบราคา


เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 • ค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • กรุณาแจ้งล่วงหน้าหากต้องการ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • รับชำระค่าบริการ 100% ก่อนจัดทำ

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ลูกค้าจัดส่งบรีฟงาน/ประชุมงาน
 2. ลูกค้ากำหนดชื่อบทความ/ทาง 1000content กำหนดชื่อบทความ
 3. จัดทำบทความตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. จัดส่งงานทางอีเมลหรือ Google Drive
 5. สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง (แก้ไขได้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงเขียนใหม่ทั้งบท)

ระยะเวลาจัดทำ

 • จำนวน 1-3 บท ใช้เวลาจัดทำ 3 วันทำการ
 • จำนวน 4-9 บท ใช้เวลาจัดทำ 7 วันทำการ
 • จำนวน 10-20 บท ใช้เวลาจัดทำ 12 วันทำการ
 • จำนวนมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน

บริการหลังการขาย

หากลูกค้าทำไฟล์งานหาย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับงานได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจัดส่งงาน


ห้างหุ้นส่วนจํากัด มีดี ครีเอทีฟ สเตชั่น
WEBSITE : www.1000content.com
TEL : 09-19981997
LINE : @1000content
EMAIL : cs@1000content.com