Loading

วิธีฝึกฝีมือเพื่อเขียนบทความ

Img
Img

การฝึกฝีมือเพื่อเขียนบทความเป็นสิ่งที่นักเขียนบทความมือใหม่ต้องการทำให้ได้ เนื่องจากว่าในปัจจุบันคอนเทนท์ของเว็บไซต์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ต้องการด้วยกันทั้งสิ้น เพราะโลกโซเชียลเป็นโลกที่ต้องใช้ข้อมูลในการดึงดูดให้ผู้อ่านคลิกเข้าไปอ่านมากที่สุด ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อาชีพนักเขียนบทความจะเป็นที่ต้องการของตลาดออนไลน์ สำหรับวิธีฝึกฝีมือเขียนบทความมีดังต่อไปนี้

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

1.อ่านให้มาก

การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพ รับเขียนบทความ  เนื่องจากว่าการอ่านจะทำให้ผู้เขียนบทความมีคลังคำที่หลากหลาย มีสำนวนการเขียนที่กระชับ รวบรัดมากกว่าเดิม การอ่านจะทำให้นักเขียนบทความรู้จักการวางโครงเรื่อง การแบ่งหัวข้อและการปูเรื่องที่จะเขียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น หากไม่เคยอ่านเลยจะทำให้ผู้เขียนไม่รู้จักการใช้ภาษา และทำให้บทความขาดเสน่ห์ ขาดความน่าดึงดูดใจได้อย่างง่ายดาย

2.ฝึกสะกดคำ

การสะกดคำคือการช่วยให้บทความดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น บทความที่สะกดคำถูกทั้งหมดส่งผลให้ผู้อ่านรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ในเนื้องานของผู้เขียน ทั้งนี้หากผู้เขียนพบคำที่ไม่แน่ใจควรตรวจสอบที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยกตัวอย่างเช่น เครื่องสำอางค์- เครื่องสำอาง , กระทัดรัด -กะทัดรัด เป็นต้น สำหรับคำที่มักเขียนผิดบ่อยๆ เช่นนะคะ – นะค่ะเป็นคำที่ผู้เขียนควรตรวจสอบการผันวรรณยุกต์ให้ดี เนื่องจากมีการเข้าใจผิดสำหรับการใช้ของสองคำนี้อย่างยิ่ง

3.ฝึกอ่านให้หลากหลายที่มา

ผู้ประกอบอาชีพ รับเขียนบทความ ควรอ่านหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ทุกประเภท เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้รอบตัวให้ได้มากที่สุด เพราะการมีความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่มากขึ้นจะช่วยทำให้รับงานได้หลายหลายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้เขียนควรเลือกอ่านบทความภาษาอังกฤษ เพื่อ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ อีกทางหนึ่ง จะทำให้ได้ รับเขียนบทความ ราคา แพงกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเป็นการขยายฐานลูกค้าอีกด้วย

4.รับงานไม่เลือกหัวข้อ

ผู้เขียนไม่ควรรับงานแบบเลือกหัวข้อ เนื่องจากการเลือกหัวข้อจะทำให้โอกาสได้งานน้อยลงและยังปิดโอกาสในการทำงานของตนเองอีกด้วย ผู้เขียนบทความควรคิดเสมอว่าไม่มีความรู้ใดที่ไม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้หากมีความตั้งใจมากเพียงพอ ทั้งนี้การรับงานประเภทต่างๆ ควร รับเขียนบทความราคาถูก  เพื่อให้มีลูกค้าจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

5.ตรวจสอบงานเป็นประจำ

นักเขียนบทความควรตรวจสอบงานของตนเองเป็นประจำ หรือหากไม่แน่ใจว่าฝีมือของตนเองดีหรือไม่อาจให้ผู้ที่มีประสบการณ์ช่วยในการตรวจทานงานก่อนก็ได้เช่นกัน เพราะการตรวจทานงานหลังเขียนเสร็จเรียบร้อยจะทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจของผู้จ้าง

สำหรับวิธีการฝึกเขียนบทความตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เป็นวิธีที่ไม่ยากเท่าใดนักหากผู้ฝึกมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ซึ่งหากฝึกฝีมือสม่ำเสมอในไม่ช้าก็จะสร้างผลงานการเขียนที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน