Loading

เทคนิคการเขียนบทความให้น่าสนใจ

Img
Img

การเขียนบทความให้น่าสนใจนั้นเป็นสิ่งที่นักเขียนบทความมือใหม่ต้องการ เนื่องจากในปัจจุบันบทความเป็นที่ต้องการในโลกออนไลน์อย่างยิ่ง และมีผู้ประกอบอาชีพ รับเขียนบทความ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย แต่ทว่าในจำนวนนักเขียนบทความหลายๆ คนในโลกออนไลน์ การจะเอาชนะคนเหล่านั้น จะต้องมีเทคนิคการเขียนเพื่อดึงดูดให้คนอ่านชื่นชอบและสนใจที่จะอ่านในบทความนั้นจนจบ

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

หลักการตั้งชื่อเรื่อง

การตั้งชื่อเรื่องเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ รับเขียนบทความ ทุกคนให้ความสนใจ เพราะชื่อเรื่องที่ดีจะทำให้ผู้อ่านสนใจคลิกเข้าไปอ่านในบทความนั้น ชื่อเรื่องที่เหมาะสมจะต้องบอกถึงเนื้อหาในบทความแบบกระชับมากที่สุด ไม่มีการเว้นคำให้เดาต่อแบบชื่อบทความคลิกเบท การตั้งชื่อเรื่องที่ดีไม่ควรใช้คำฟุ่มเฟือย และไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาทางการเกินไปด้วย สำหรับหลายคนที่ประสบปัญหาคิดชื่อบทความได้ไม่ลงตัว ควรแก้ไขด้วยการอ่านวารสารหรือนิตยาสารเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับสังเกตการณ์ตั้งชื่อบทความของวารสารเหล่านั้น จะทำให้มีความเชี่ยวชาญในการตั้งชื่อบทความมากกว่าเดิม

การเขียนคำนำ

หลักการเขียนคำนำผู้เขียนควรคำนึงถึงการปูเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านต้องการอ่านบทความในลำดับต่อไป สำหรับการเขียนคำนำที่ดีผู้เขียนไม่ควรบอกถึงเนื้อหาทั้งหมดแต่ควรกล่าวเป็นประเด็นเพื่อให้ผู้อ่านสนใจจะอ่านบทความในลำดับต่อไป ในกรณีที่ผู้ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ ได้เขียนบทความภาษาอังกฤษให้ลูกค้าก็ควรที่จะใช้คำที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพื่อให้ผู้อ่านมีความเชื่อถือในตัวผู้เขียนบทความนับแต่อ่านคำนำนั่นเอง

การเขียนเนื้อหา

เนื้อหาของบทความควรแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ เพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้หากในประเด็นหลักมีประเด็นย่อยๆ ลงไปอีกก็ควรมีการแบ่งประเด็นเป็นหัวข้อย่อยๆ  สำหรับผู้ที่ รับเขียนบทความราคาถูก ควรให้ความสำคัญในการเขียนเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น เพราะการคัดลอกเนื้อหาอาจจะก่อให้เกิดปัญหาลิขสิทธิ์ได้ ในกรณีที่มีการคัดลอกเนื้อหาจากบทความในเว็บไซต์ใดควรให้เครดิตไว้ท้ายบทความ ทั้งนี้การ รับเขียนบทความ ราคา ถูกไม่ได้หมายความว่าเนื้อหาของบทความจะต้องลดลงตามราคา แต่ควรคงคุณภาพเดิมไว้เสมอ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ

การเขียนบทสรุป

การเขียนบทสรุป ไม่จำเป็นต้องยาวมากเกินไปและการเขียนบทสรุป ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องทวนเนื้อหาอีกครั้ง แต่อาจทิ้งท้ายไว้ให้ผู้อ่านได้ประทับใจและจำบทความของผู้เขียนได้  สำหรับบทความที่ดีนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทสรุปเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงตอนจบของบทความ

การเขียนบทความตามเทคนิคข้างต้นเป็นเทคนิคการเขียนที่เป็นสากล สามารถใช้ได้กับทั้งเรียงความ บทความทั่วไปและบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ผู้ที่ต้องการฝึกเขียนบทความสามารถนำไปปรับใช้และพยายามฝึกฝนอยู่เสมอในไม่ช้าก็จะเป็นนักเขียนบทความมืออาชีพได้

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน