Loading

ที่มาของบทความคุณภาพ

Img
Img

การเขียนบทความคุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องยากสักเท่าใดนัก หากแต่ผู้เขียนบทความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความเข้าใจในหลักการเขียนเสียก่อน จึงจะสามารถประกอบอาชีพ รับเขียนบทความ มืออาชีพได้ โดยที่มาของบทคามคุณภาพนั้นมีจากหลายหลายที่มา ขึ้นอยู่กับนักเขียนบทความจะคัดสรรค์ และกรองข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาคิดและต่อยอดให้ได้บทความคุณภาพเป็นของตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วบทความคุณภาพมีที่มาจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

1.ประสบการณ์ตรง

ส่วนใหญ่แล้วการเขียนบทความให้ได้คุณภาพผู้เขียนควรนำประสบการณ์ตรงของตนเองมาเขียนหรือเขียนจากสิ่งที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพราะการเขียนบทความจากประสบการณ์ตรงจะทำให้ข้อมูลที่ส่งถึงผู้อ่านเป็นข้อมูลจริง มากล้นด้วยข้อคิดอันคมคาย อีกทั้งยังสอดแทรกความรู้ที่ไม่อาจหาจากที่ใดได้อีกด้วย ดังนั้นหากต้องการริเริ่มเป็นนักเขียนบทความควรเลือกเขียนจากสิ่งที่ตนเองมีความถนัดหรือเคยมีประสบการณ์มาก่อน เพื่อให้การเริ่มต้นเขียนบทความเป็นเรื่องไม่ยากจนเกินไปนัก ทั้งนี้หากเขียนจากประสบการณ์ตรง ผู้เขียนไม่ควร รับเขียนบทความ ราคา แพงเกินไปนัก แต่ควรที่จะ รับเขียนบทความราคาถูก เพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าเสียก่อน

2.หนังสือ

หนังสือเป็นแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการค้นคว้า หากผู้เขียนไม่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ตนเองได้รับมอบหมาย เนื่องจากการค้นหาข้อมูลจากหนังสือจะทำให้การได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากกว่าการนำข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้เขียนควรเลือกหนังสือที่น่าเชื่อถือและได้รับการตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลที่ตีพิมพ์เป็นความจริง

3.วารสาร นิตยสาร

การอ่านนิตยสารและวารสารจะทำให้ผู้เขียนได้รับข่าวสารที่สดใหม่ ยิ่งหากว่าผู้เขียน รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ ก็ยิ่งต้องอ่านวารสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เพื่อให้สมองคุ้นชินกับการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมกันนั้นก็ยังเป็นการรับคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทราบมาก่อนอีกด้วย ส่วนการอ่านนิตยสารภาษาไทยจะช่วยให้ผู้เขียนมีคลังคำมากขึ้น และมีสำนวนการเขียนที่กระชับเช่นเดียวกับบทความในนิตยสาร

4.เว็บไซต์ต่างๆ

ส่วนใหญ่แล้วการใช้บทความจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเป็นวิธีการที่นักเขียนบทความส่วนใหญ่นิยมใช้ เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว แต่ทั้งนี้การใช้บทความจากเว็บไซต์ต่างๆ เป็นแหล่งที่มาผู้เขียนควรเลือกจาก 4-5 แหล่งเพื่อให้บทความมีความหลากหลายและไม่คล้ายกับบทความที่มีอยู่ก่อนแล้ว

5.เว็บบอร์ด

เว็บบอร์ดเป็นแหล่งความรู้อันกว้างขวาง แต่การเลือกข้อมูลจากเว็บบอร์ดมาเขียนนั้นผู้ รับเขียนบทความ ควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับก่อนว่ามีความถูกต้องหรือไม่ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นประโยชน์มากที่สุด

ที่มาของบทความแม้จะมีหลากหลายแหล่ง แต่หากนักเขียนบทความเลือกใช้จากทุกแหล่งที่กล่าวไปข้างต้นจะทำให้บทความที่เขียนเป็นบทความที่มีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจต่อผู้อ่านอย่างแน่นอน

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน