Loading

วิธีการเขียนบทความ

Img
Img

การเขียนบทความหรืออาชีพผู้ รับเขียนบทความ นั้น เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ สำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพเขียนบทความ ควรศึกษาถึงขั้นตอนการเขียนบทความว่าควรเริ่มที่สิ่งใดเป็นลำดับแรก เพื่อให้บทความที่ได้นั้นมีคุณภาพมากที่สุด โดยขั้นตอนการเขียนบทความมีดังต่อไปนี้

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

1.เลือกหัวข้อหรือเรื่องสำหรับเขียนบทความ

ในกรณีที่ผู้เขียนสามารถเลือกว่าจะเขียนหัวข้อใด ผู้เขียนควรเลือกหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจมากที่สุด หรือเลือกเรื่องที่ตนเองมีความรู้และมีประสบการณ์มากพอสมควร การเลือกเขียนบทความที่ผู้เขียนมีความรู้เป็นพิเศษจะทำให้นักเขียนสามารถเขียนบทความได้ราบรื่นและง่ายดายกว่าเดิม สำหรับการเลือกเรื่องที่ดีผู้เขียนควรเลือกเรื่องที่อยู่ในกระแสเพื่อให้บทความเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป

2.ทราบจุดประสงค์สำหรับการเขียนของตนเอง

ก่อนอื่นผู้เขียนควรถามตนเองว่าบทความที่เขียนนั้น เขียนเพื่อจุดประสงค์ใดเป็นหลักใหญ่ ทั้งนี้หากต้องการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเชื่อถือ ผู้เขียนควรเลือกใช้คำที่สุภาพอ่อนโยน แต่หากต้องการเขียนบทความเพื่อโฆษณา สำนวนการเขียนก็จะไปในแนวทางโน้มนาวใจ ในกรณีที่ผู้เขียน รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ  ควรทราบคำศัพท์และวิธีการใช้ เพื่อให้เลือกใช้คำศัพท์และสำนวนได้ถูกต้อง

3.ทราบว่าผู้ใดเป็นกลุ่มผู้อ่าน

การทราบกลุ่มผู้อ่านว่ากลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่มีวัยใด เพศใด หรืออาชีพใดจะทำให้การเขียนบทความทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการเลือกใช้สำนวน คำศัพท์จะทำให้การอ่านบทความเป็นเรื่องง่ายดายกว่าเดิม นอกจากนี้ยังทำให้การเขียนไหลลื่นกว่าเดิมอีกด้วย ทั้งนี้หากไม่ทราบว่ากลุ่มผู้อ่านอยู่ในวัยใด ผู้เขียนบทความควรเลือกใช้ถ้อยคำง่ายๆ แต่ไม่เป็นกันเองจนเกินไปนัก เพราะการใช้ศัพท์ที่เป็นกันเองมากเกินไปจะทำให้บทความไม่น่าเชื่อถือ

4.หาแหล่งข้อมูลการเขียนบทความให้ได้มากที่สุด

เมื่อได้รับหัวข้อการเขียนบทความผู้เขียนควรจะเลือกค้นหาข้อมูลสำหรับเขียนบทความที่ต้องการให้ได้มากที่สุด หากมีข้อมูลไม่มากพอ ผู้เขียนควรค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างประเทศหรืออาจจะสัมภาษณ์จากผู้รู้ก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการหาข้อมูลที่เป็นความจริงและเชื่อถือได้

  1. กำหนดหัวข้อย่อย

บางครั้งหัวข้อการเขียนบทความที่ผู้เขียนไม่เชี่ยวชาญ ผู้เขียนอาจจะกำหนดหัวข้อย่อยสำหรับเขียนเป็นหัวข้อๆ เพื่อให้แบ่งความคิดออกเป็นส่วนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้การเขียนหัวข้อย่อย ผู้เขียนควรกำหนดให้มีความแตกต่างออกไป พร้อมกันนั้นก็ควรเขียนเนื้อหาสาระอธิบายให้ละเอียด และหลีกเลี่ยงการย้ำประเด็นเดิมเพื่อไม่ให้บทความดูไร้เนื้อหาสาระ

สำหรับผู้ที่ต้องการ รับเขียนบทความ ควรตั้งใจในการเขียนบทความให้ได้มากที่สุด แม้ว่าจะ รับเขียนบทความราคาถูก หรือ รับเขียนบทความ ราคา แพงก็ตามที หากมีความตั้งใจมากพอในการเขียนบทความในที่สุดนักเขียนก็จะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างแน่นอน

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน