Loading

ทำความรู้จักกับการเขียนบทความ

Img
Img

การเขียนบทความ คือการถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่ง  หากผู้ที่เป็นมือใหม่หัดเขียนบทความต้องการเขียนบทความด้วยตนเองเพื่อหารายได้เสริมและประกอบอาชีพ รับเขียนบทความ สิ่งที่นักเขียนควรศึกษามีดังต่อไปนี้

สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน

ความหมายของการเขียนบทความ

การเขียนบทความคืองานทางด้านศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องแสดงความรู้สึกให้ผู้อ่านได้รับรู้ แท้จริงแล้วการเขียนบทความไม่ใช่เรื่องยากเท่าใดนัก แต่อาศัยความตั้งใจเป็นหลักก็สามารถเป็นนักเขียนบทความที่ดีได้ ความตั้งใจในการเขียนบทความมีหลายรูปแบบ และหนึ่งในนั้นก็คือความต้องการในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์นั่นเอง

ลักษณะของบทความที่มีคุณภาพ

บทความที่มีคุณภาพจะต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

1.มีจุดมุ่งหมายของเรื่อง

บทความจะต้องมีเนื้อเรื่องที่โดดเด่นอยู่หนึ่งเรื่อง มีความเป็นเอกลักษณ์ เมื่อผู้อ่านได้รับสารแล้วทราบว่าผู้เขียนต้องการสื่อถึงเรื่องใดเป็นเรื่องหลัก ยกตัวอย่างเช่นหากผู้เขียน รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ  ผู้เขียนก็ควรกำหนดเป้าหมายของเรื่องให้ชัดเจนและเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกหลักไวยากรณ์

2.เน้นสาระสำคัญ

ผู้ รับเขียนบทความ ควรมีการเน้นให้ผู้อ่านทราบถึงประเด็นสำคัญของเรื่องว่าต้องการนำเสนอสิ่งใดด้วยการใช้ประโยคที่มีใจความสำคัญ โดยคำนำ เนื้อหาของบทความและบทสรุปจะต้องมีการกล่าวให้ผู้อ่านรับทราบถึงสาระสำคัญโดยตลอด

3.เนื้อเรื่องมีความเกี่ยวโยงกัน

บทความที่ดีจะต้องมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นสำนวนหรือการใช้ภาษา รวมไปถึงการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวในแต่ละย่อหน้า ทั้งนี้ทุกย่อหน้าของเรื่องจะต้องเกี่ยวโยงกัน สำหรับการทำให้ประโยคแต่ละประโยคเกี่ยวข้องกันผู้เขียนบทความควรใช้คำเชื่อม ยกตัวอย่างเช่น แต่ เพื่อ รวมทั้ง ได้แก่ ซึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้การศึกษาการใช้คำเชื่อมผู้เขียนควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่สอนภาษาไทย

4.มีเนื้อหาที่ครอบคลุม

เนื้อหาของบทความควรมีความครอบคลุมและให้สาระกับผู้อ่านได้อย่างแจ่มชัด พร้อมกันนั้นก็ควรที่จะนำเสนอข้อมูลที่เป็นถูกต้องและเป็นจริง สำหรับผู้ที่ต้องการเขียนบทความให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมนั้นผู้เขียนควรค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตให้ได้มากที่สุดผสมผสานกับการเขียนจากประสบการณ์ของตนเอง

5.แหล่งข้อมูลเป็นความจริง

บทความที่ดีจะต้องมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เป็นจริง พร้อมกันนั้นก็ควรที่จะค้นหาจากหลายๆ แหล่งที่มา ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร วารสาร บทความที่ต่างๆ ทั้งนี้การเขียนบทความโดยผู้เขียนไม่แน่ใจว่าบทความของตนเองมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใดนั้น ผู้เขียนไม่ควรเผยแพร่บทความนั้นๆ

สำหรับการเขียนบทความที่ดีผู้เขียนควร รับเขียนบทความราคาถูก มากกว่าเลือก รับเขียนบทความ ราคา แพงเพื่อให้มีผู้ว่าจ้างมากๆ และทำให้ผู้เขียนได้สั่งสมประสบการณ์การเขียนหลายๆ หัวข้อและหลายๆรูปแบบ จนนำมาซึ่งการเป็นมืออาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย

 

 

กดแชร์บทความไปยัง >
สอบถาม-สั่งซื้อบทความได้ที่ LINE : @1000content

เพิ่มเพื่อน